วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เครือข่าย ปชช.ปฏิรูปสลาก ร้อง สนช.ปฏิรูป พ.ร.บ.หวย

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก พร้อมภาคี ยื่นจดหมายร้อง สนช. พิจารณาเนื้อหาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สลากกินแบ่งฯ เน้นยั่งยืน โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ คืนความเข้มแข็งสู่สังคม ด้าน ”ครูหยุย" รับลูก เล็งร่วมเป็น กมธ.

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59 ที่รัฐสภา นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และนายมณเฑียร บุญตัน สนช. เพื่อเสนอเนื้อหาการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ... เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างอย่างยืน ยึดหลักสร้างความโปร่งใส มีกลไกการกำกับและตรวจสอบ คืนความเข้มแข็งสู่สังคม 5 ข้อดังนี้ คือ 1. สลากกินแบ่งฯ เป็นกิจการที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐลำดับต้นๆ ขอให้รัฐใช้กิจการนี้ระดมทุนให้แก่กิจการสาธารณะด้วย จัดสรรรายได้ให้แก่ทุกฝ่าย 2. จำนวนสลากกินแบ่งฯ ไม่ควรมากเกินไป หากต้องมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์สลากชนิดใหม่ในอนาคตจะต้องมีการวางแผนที่รัดกุม แก้ปัญหาผลกระทบผู้ค้ารายย่อย 3. กิจการสลากฯ ต้องบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 4. วางกรอบบริหารกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคมให้รัดกุม ป้องกันนักการเมืองเข้าแทรกแซง 5. มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายวัลลภ กล่าวภายหลังการรับหนังสือว่า เราเห็นตรงในประเด็นเรื่องการทำให้เกิดความโปร่งใส เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะทำ รวมทั้งหลักการคืนกำไรหรือการแบ่งรายได้จัดสรรให้แก่ทุกฝ่ายและสังคม ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เสนอมาจะต้องหารือกันต่อไป ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เราจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.ต่อไป อย่างไรก็ตาม สนช.อาจจะต้องเชิญสมาชิกของเครือข่ายฯ เข้ามาเป็นกรรมาธิการฯ เพื่อร่วมประชุมสังเกตการณ์ความคืบหน้าของ พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จึงจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในกฎหมายนี้ด้วย

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก พร้อมภาคี ยื่นจดหมายร้อง สนช. พิจารณาเนื้อหาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สลากกินแบ่งฯ เน้นยั่งยืน โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ คืนความเข้มแข็งสู่สังคม ด้าน ”ครูหยุย" รับลูก เล็งร่วมเป็น กมธ. 29 ก.ย. 2559 14:04 29 ก.ย. 2559 15:42 ไทยรัฐ