วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มระบายน้ำ เตือนที่ลุ่ม 'ลพบุรี-สระบุรี-อยุธยา' รับมือน้ำล้นตลิ่ง

ปภ. ประสาน 3 จังหวัด “ลพบุรี-สระบุรี-อยุธยา” พร้อมรับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง จากน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก หลังกรมชลฯ แจ้งเพิ่มการระบายน้ำ และปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น เตือนประชาชนอาศัยที่ลุ่มฝั่งแม่น้ำ ติดตามสถานการณ์ ขนย้ายของขึ้นที่สูง...

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำได้รับแจ้งจากกรมชลประทานในการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จาก 20.75 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เป็น 40 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน หรือประมาณ 460 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมวลน้ำดังกล่าวจะไหลไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก และมีการควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ในอัตราไม่เกิน 600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ส่งผลให้แม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนพระรามหก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 1.00-1.50 เมตร

ทั้งนี้ ได้ประสาน 3 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงประสานหน่วยชลประทานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เปิด-ปิดประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับอัตราความเร็วของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก และปริมาณฝนที่ไหลมาสมทบ

พร้อมได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เกษตรกร ผู้ประกอบการ ร้านค้า เรือโดยสาร นักท่องเที่ยว ประชาชนที่สัญจรทางน้ำ ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ให้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเรือท้องแบนประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS) ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดวางแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งพร่องน้ำ! ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี เตือน ปชช. หน่วยงานเฝ้าระวัง 24ชั่วโมง

เตือน 7 จว.ภาคกลาง รับมือน้ำเอ่อ- 'ฉัตรชัย' ยัน กทม.ไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54

ปภ. ประสาน 3 จังหวัด “ลพบุรี-สระบุรี-อยุธยา” พร้อมรับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง จากน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก หลังกรมชลฯ แจ้งเพิ่มการระบายน้ำ และปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น เตือนประชาชนอาศัยที่ลุ่มฝั่งแม่น้ำ ติดตามสถานการณ์ ขนย้ายของขึ้นที่สูง... 29 ก.ย. 2559 11:52 29 ก.ย. 2559 16:08 ไทยรัฐ