วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กินเจปีนี้ กสิกร คาดร้านอาหารเมืองกรุง เงินสะพัด 2.3 พันล้าน

วิจัยกสิกร คาดเทศกาลเจปีนี้ เงินสะพัดร้านอาหารเจในกรุง 2.3 พันล้าน ชี้คนส่วนใหญ่ 77% ซื้อแบบสำเร็จรูป เพราะกินได้หลายมื้อ กินได้หลายคน และอีก 57% เลือกกินที่ร้าน...

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเจของคนกรุงเทพฯ ปี 2559 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนกรุงเทพฯ หรือคนต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษา หรือทำงานในกรุงเทพฯ 480 คน ครอบคลุมสาขาอาชีพหลัก อายุ และรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่กินเจในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านอาหารเจ ทั้งการซื้ออาหารเจสำเร็จรูป และกินเจที่ร้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 และ 53 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เลือกร้านอาหารทั่วไป ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนกินเจที่ร้านอาหารในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว ส่วนใหญ่เลือกร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการร้านอาหารเจส่วนใหญ่เลือกร้านอาหารทั่วไป เช่น ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการร้านอาหารทั่วไปสัดส่วนร้อยละ 77 ซื้ออาหารเจสำเร็จรูป โดยเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กินเจที่ร้านอาหารทั่วไป ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 เนื่องจากการซื้ออาหารเจสำเร็จรูปสามารถแบ่งรับประทานได้หลายมื้อ แบ่งรับประทานได้หลายคน รวมถึงสามารถซื้อได้จากหลายร้าน

อย่างไรก็ตาม แม้ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารเจโดยเฉลี่ยต่อมื้อในปี 2559 เพิ่มขึ้น แต่ธุรกิจร้านอาหารเผชิญการแข่งขันช่วงชิงเม็ดเงินใช้จ่ายด้านอาหารเจจากร้านค้าสะดวกซื้อและร้านค้าโมเดิร์นเทรด ผู้ให้บริการอาหารกลุ่มที่ไม่มีหน้าร้าน และแผงลอยขายอาหาร ที่เป็นทางเลือกในการกินเจที่หลากหลาย โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงเทศกาลกินเจวันที่ 1-9 ต.ค. 2559 น่าจะมีเม็ดเงินสะพัดร้านอาหารเจในกรุงเทพฯ 2,300 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5 จากในช่วงเทศกาลกินเจปี 2558 โดยเป็นการเติบโตอย่างชะลอตัวจากในปี 2558 ซึ่งเติบโตร้อยละ 10 สอดคล้องกับการเติบโตอย่างชะลอตัวของตลาดธุรกิจร้านอาหารในภาพรวม จึงนับเป็นความท้าทายของธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปรับกลยุทธ์ ตั้งแต่ในช่วงเทศกาลกินเจ ไปจนถึงเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปลายปี 2559.

วิจัยกสิกร คาดเทศกาลเจปีนี้ เงินสะพัดร้านอาหารเจในกรุง 2.3 พันล้าน ชี้คนส่วนใหญ่ 77% ซื้อแบบสำเร็จรูป เพราะกินได้หลายมื้อ กินได้หลายคน และอีก 57% เลือกกินที่ร้าน... 29 ก.ย. 2559 11:03 29 ก.ย. 2559 11:19 ไทยรัฐ