วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพื่อไทย วอน บิ๊กตู่ หยุดชี้นำกระบวนการยุติธรรม คดีจำนำข้าว

เพื่อไทยออกแถลง ติงบิ๊กตู่ ให้สัมภาษณ์คดีจำนำข้าว ชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการยุติธรรม ในลักษณะหวังผลไว้ล่วงหน้าให้ผู้เกี่ยวข้องต้องจำคุก ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง วอนยุติการกระทำใดๆ...

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. พรรคเพื่อไทย ได้ออกคำแถลง เรื่องขอให้หัวหน้า คสช. เลิกชี้นำกระบวนการยุติธรรม โดยระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏจากคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง เกี่ยวกับการดำเนินคดี และการเรียกให้รับผิดทางแพ่งกับผู้ต้องรับผิดในโครงการรับจำนำข้าว อันมีลักษณะของการชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชี้นำการพิจารณาคดีของศาล และยังได้อาศัยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 44 พิพากษาคดี ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อเปลี่ยนแปลงขั้นตอนทางกฎหมายปกติ และคุ้มครองความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดได้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน โดยเปิดเผยจากกรณีที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ได้ระบุว่าจะฟ้องตนเองว่า “ก็รอจากตอนที่ตัวเองออกจากคุกมาก่อนแล้วกัน ไปเอาคดีตัวเองให้จบก่อนมาฟ้องผม” นั้น

พรรคเพื่อไทยเห็นว่า หัวหน้า คสช. เป็นผู้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครองประเทศ โดยมีอำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเหนือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ และเป็นนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล การกระทำใดๆ ย่อมมีผลต่อการทำหน้าที่ขององค์กรต่างๆ เหล่านั้น การพูดในลักษณะให้นายบุญทรงออกจากคุกมาก่อน ทั้งที่คดีนี้มีการฟ้องร้องนายบุญทรงยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนั้น เป็นกรณีที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการพูดชี้นำผลคดีไว้ล่วงหน้า นายบุญทรง จะต้องถูกศาลตัดสินให้จำคุก อันถือเป็นการก้าวล่วงอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ซึ่งต้องเป็นไปโดยอิสระ ถูกต้อง และเที่ยงธรรม

จึงเห็นได้ว่าการดำเนินการของหัวหน้า คสช. เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว มีลักษณะของการหวังผลไว้ล่วงหน้าว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกศาลพิพากษาให้จำคุก และจะต้องให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้ได้ ทั้งที่ควรจะเปลี่ยนให้กระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายปกติ และศาลได้มีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้กับบุคคล

เมื่อหัวหน้า คสช. อยู่ในฐานะที่จะใช้อำนาจให้มีผลทั้งในทางนิติบัญญัติและตุลาการ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะชี้นำกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยุติการกระทำใดๆ อันจะมีผลให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐมิได้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายปกติด้วยความสุจริต ถูกต้อง และเที่ยงธรรม และยุติการก้าวก่าย แทรกแซง หรือชี้นำการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลด้วย.

เพื่อไทยออกแถลง ติงบิ๊กตู่ ให้สัมภาษณ์คดีจำนำข้าว ชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการยุติธรรม ในลักษณะหวังผลไว้ล่วงหน้าให้ผู้เกี่ยวข้องต้องจำคุก ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง วอนยุติการกระทำใดๆ... 29 ก.ย. 2559 09:31 29 ก.ย. 2559 10:58 ไทยรัฐ