วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บอร์ด ธปท.จัดทัพใหม่ตั้งผู้ช่วย 5 คนรวด ปรับเพิ่มอีก 2 สายงานรับโลกเทคโนโลยี

บอร์ด ธปท.จัดทัพใหม่ตั้งผู้ช่วย 5 คนรวด ปรับเพิ่มอีก 2 สายงานรับโลกเทคโนโลยี

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กกธ.) หรือบอร์ด ธปท. วานนี้ (28 ก.ย.) ได้มีการอนุมัติการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. เพิ่มเติมตามการปรับสายงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่ง บอร์ด ธปท.เห็นชอบไปเมื่อ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเพิ่มผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานใหม่ 2 ตำแหน่งคือสายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร และสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยในภาพรวม และตอบสนองการบริหารงานภายในองค์กรที่ดีขึ้น รวมทั้งแต่งตั้งทดแทนผู้บริหารเดิมที่จะเกษียณราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ นอกจากนี้ ในการประชุมบอร์ด ธปท.เดือน ต.ค.นี้ จะมีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับล่างและโยกย้ายตำแหน่งต่างๆ ตามโครงสร้างภายในใหม่อีกด้วย

นายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กกธ. มีมติเห็นชอบการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ธปท.ดังนี้ 1.ให้นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร 2.เลื่อนตำแหน่งนางสาววชิรา อารมย์ดี จากผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน

3.เลื่อนตำแหน่งนายสมบูรณ์ จิตเป็นธม จากผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน 4.เลื่อนตำแหน่ง นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ จากผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร 5.เลื่อนตำแหน่งนางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา จากผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2 เป็นผู้ช่วย ผู้ว่าการสาย นโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้