วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอสเอ็มอีแบงก์ลุ้นหลุดแผนฟื้นฟู

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า หลังจากตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่เอสเอ็มอีแบงก์อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูของคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือซุปเปอร์บอร์ด ทำให้ผลประกอบการของธนาคารดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน ส.ค.59 มียอดสินเชื่ออยู่ที่ 21,953 ล้านบาท และคาดว่า จนถึงสิ้นปีนี้ จะปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ 35,000 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ลดลงเหลือ 19,486 ล้านบาท คิดเป็น 21.66% ของยอดสินเชื่อคงค้างและคาดว่ายอดเอ็นพีแอลสิ้นปีนี้ จะลดเหลือประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งจะให้เอสเอ็มอีแบงก์ มีโอกาสถูกปลดออกแผนฟื้นฟูภายในสิ้นปีนี้ได้อย่างแน่นอน

“สินเชื่อที่ปล่อยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 21,953 ล้านบาทนั้น ยังมีผู้ประกอบการอยู่ระหว่างรออนุมัติอีกกว่า 10,000 ล้านบาท โดยจะเน้นผู้ประกอบการผ่าน 2 โครงการหลักคือ สินเชื่อเอสเอ็มอีบัญชีเดียววงเงินรวม 30,000 ล้านบาท และสินเชื่อซอฟต์โลน 3 เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท ซึ่งเริ่มเดินสายเปิดตัวตั้งแต่เดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ส่วนแผนการปล่อยสินเชื่อในไตรมาส 4 พร้อมให้บริการทางการเงิน เพื่อผลักดันการสร้างผู้ประกอบการในกลุ่ม S-Curve (อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่) ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม การจูงใจให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเปลี่ยนกิจการเป็นนิติบุคคล เพื่อรองรับระบบชำระเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเดียว”.

หลังจากตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่เอสเอ็มอีแบงก์อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูของคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือซุปเปอร์บอร์ด ทำให้ผลประกอบการของธนาคารดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน ส.ค.59 มียอดสินเชื่ออยู่ที่ 21,953 ล้านบาท 29 ก.ย. 2559 04:51 29 ก.ย. 2559 04:51 ไทยรัฐ