วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“บีโอไอ” กล่อมนักลงทุนเกาหลี ให้มั่นใจนโยบายเป้าหมายใหม่

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงการจัดงานสัมมนา “ความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-เกาหลีใต้” ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนักลงทุนเกาหลีใต้ 100 ราย ว่า บีโอไอต้องการสนับสนุนให้นักลงทุนเกาหลีใต้ที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทยแล้ว ตัดสินใจขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงได้นำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุน ใหม่ๆ ซึ่งบีโอไอมั่นใจว่า จะสอดรับกับทิศทางการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้

“นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ของบีโอไอ มีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้า หมายที่สอดคล้องกับการลงทุนของเกาหลีใต้ในไทยอยู่แล้ว อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการที่รัฐบาลให้ ความสำคัญต่อการลงทุนในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่จะมีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ”.

บีโอไอต้องการสนับสนุนให้นักลงทุนเกาหลีใต้ที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทยแล้ว ตัดสินใจขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงได้นำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุน ใหม่ๆ ซึ่งบีโอไอมั่นใจว่า จะสอดรับกับทิศทางการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ 29 ก.ย. 2559 04:49 29 ก.ย. 2559 04:51 ไทยรัฐ