วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยเศรษฐีขนเงินตั้งกองทุนส่วนบุคคล "ทาลิส" สบช่องแตกไลน์เอาใจรายย่อย

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทาลิส เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดตัวและประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นทางการในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งในระยะแรกให้บริการเฉพาะกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยมีเศรษฐีหรือผู้ที่มีรายได้สูง และนักลงทุนรายใหญ่นำเงินมาให้บริหารจัดการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเพียงระยะเวลากว่า 6 เดือน บลจ.ทาลิส สามารถสร้างผลตอบแทน ให้นักลงทุนได้อย่างเหมาะสม และสร้างความพอใจให้แก่นักลงทุนรายใหญ่มาก ทำให้ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคล อยู่ที่ระดับ 3,000 ล้านบาทแล้ว ทำให้ปีนี้ได้ปรับเพิ่มเป้าหมาย AUM กองทุนส่วนบุคคลเป็น 4,000 ล้านบาท

“มีเศรษฐีผู้มีความมั่งคั่งและนักลงทุนรายใหญ่ติดต่อเข้ามาขอรับคำปรึกษาด้านการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งที่เข้ามาด้วยตนเอง และที่ติดต่อให้ทีมบริหารไปพบนอกสถานที่ ซึ่งผลการ บริหารและการสร้างผลตอบแทนที่ดี ทำให้ลูกค้าใหม่ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ให้ความไว้วางใจให้ บลจ.ทาลิส ดูแลเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

นายฉัตรพีกล่าวต่อว่า ล่าสุดบริษัทได้ตัดสินใจเปิดบริการในส่วนของกองทุนรวม หลังมีกระแสเรียกร้องจากนักลงทุนรายย่อย โดยเตรียมเปิดขายหน่วยลงทุน “กองทุนเปิดทาลิสเฟล็กซิเบิ้ล” ให้รายย่อย โดยกลยุทธ์การลงทุน กองทุนจะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหุ้น หุ้นกู้หรือพันธบัตรหรือเงินฝากธนาคาร หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัท ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หากภาวะตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น จะลงทุนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดในหุ้น โดยเน้นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ.

นับตั้งแต่เปิดตัวและประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นทางการในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งในระยะแรกให้บริการเฉพาะกองทุนส่วนบุคคล(Private Fund)ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยมีเศรษฐีหรือผู้ที่มีรายได้สูง และนักลงทุนรายใหญ่ 29 ก.ย. 2559 04:41 29 ก.ย. 2559 04:41 ไทยรัฐ