วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.มอบวิทยาลัยนาฏศิลป์นำร่องสอน "โขนเด็ก"

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ที่ประชุมหารือเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมให้จัดตั้งคณะโขนเยาวชนในสถานศึกษา โดยเบื้องต้นได้มอบให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ 12 แห่ง นำร่องส่งเสริมการเรียนการสอนโขน โดยจัดส่งครูลงพื้นที่ไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโขนให้คนรุ่นใหม่พร้อมฝึกสอนให้เด็ก และการแสดงโขนเด็ก รวมถึงอาจเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเรียนโขนเข้ามาเรียนกับครูในวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ละแห่งด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังหารือถึงการจัดทำหัวโขนสำหรับเด็ก ซึ่งมีขนาดเหมาะสม น้ำหนักเบา เพื่อใช้ฝึกซ้อมและแสดงโขนเด็ก ช่วยส่งเสริมให้เด็กมาสนใจเรียนการแสดงโขนมากขึ้น นอกจากนี้ มอบหมายให้ วธ. ไปหาวิธีส่งเสริมการแสดงโขนในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดประกวดการแสดงโขนเด็ก เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างต่อเนื่อง

นายวีระกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้หารือเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นว่า ในส่วน กทม.นั้น วธ.จะร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดงาน “ลอยกระทงวิถีไทย” ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 8 ส่วนภูมิภาค วธ.จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลอยกระทงริมแม่น้ำสำคัญๆ อาทิ แม่น้ำปิง จ.หนองคาย แม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี แม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม แม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา แม่น้ำยม จ.สุโขทัย เป็นต้น.

ที่ประชุมหารือเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมให้จัดตั้งคณะโขนเยาวชนในสถานศึกษา โดยเบื้องต้นได้มอบให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ 12 แห่ง นำร่องส่งเสริมการเรียนการสอนโขน 29 ก.ย. 2559 01:18 29 ก.ย. 2559 01:19 ไทยรัฐ