วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสมา 1 ชง คสช.ใช้มาตรา 44 คุม 2 มหาวิทยาลัยดัง

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เสนอใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เข้าควบคุมมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่ง ที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ กกอ.มอบหมายตรวจสอบแล้วพบมีปัญหาธรรมาภิบาล ว่า ตนลงนามเพื่อเสนอให้หัวหน้า คสช.พิจารณาออกประกาศตั้งคณะบุคคลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออกแล้ว ส่วนรายชื่อคณะบุคคลจะมีใครบ้างยังไม่สามารถเปิดเผยได้

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า กกอ.เป็นห่วงและไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยต้องถูกควบคุมเพราะจะสะท้อนถึงคุณภาพการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ.จะเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มมาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา และไม่ต้องใช้มาตรา 44 กับมหาวิทยาลัยอีก เพราะหากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมีธรรมาภิบาล ทำตามบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ จะช่วยทำให้มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ดี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแล.

ลงนามเพื่อเสนอให้หัวหน้า คสช.พิจารณาออกประกาศตั้งคณะบุคคลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออกแล้ว ส่วนรายชื่อคณะบุคคลจะมีใคร 29 ก.ย. 2559 01:17 29 ก.ย. 2559 01:19 ไทยรัฐ


advertisement