วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนข.เตรียมส่ง จนท.วัดความเร็ว ความเร็ว21ถนนหลังตร.กวดขัน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า การแก้ไข ปัญหาจราจรบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 21 สายนั้น ทางตำรวจจะรับผิดชอบการเร่งระบายรถ การปรับสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสม การกวดขันวินัยจราจร กทม.รับผิดชอบการปรับปรุงทางด้านกายภาพ เช่น การปาดเกาะ การติดตั้งป้าย เครื่องหมาย และกรมประชาสัมพันธ์ จะรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ สนข. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ จะเป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูล ได้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเร็วรถยนต์บนถนนสายหลักตามมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรระยะเร่งด่วนจำนวน 21 สาย เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบความเร็วรถยนต์ก่อนและหลังการใช้มาตรการดังกล่าว รวมถึงสำรวจจุดที่มีปัญหาต้องปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมต่อไป.

การแก้ไข ปัญหาจราจรบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 21 สายนั้น ทางตำรวจจะรับผิดชอบการเร่งระบายรถ การปรับสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสม การกวดขันวินัยจราจร กทม.รับผิดชอบการปรับปรุงทางด้านกายภาพ 29 ก.ย. 2559 00:39 29 ก.ย. 2559 00:39 ไทยรัฐ