วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' ยันสิทธิ ส.ว.แค่ร่วม ส.ส.ปลดล็อก 'นายกฯ คนนอก' ย้ำชงชื่อไม่ได้

"มีชัย" ชี้ ส.ว.มีสิทธิแค่ร่วมปลดล็อคนายกฯ คนนอก มึนตึ้บต้องนั่งอ่านให้ละเอียดก่อนมาปรับแก้ ต่อสายตรงถึงศาลเคลียร์ชัด ส.ว.เสนอชื่อไม่ได้

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. กล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาอย่างไรเราก็ต้องปรับแก้ตามนั้น ซึ่งศาลไม่ได้บอกแนวทางในการปรับแก้ เพียงแต่บอกให้แก้โดยมีผล 2 ข้อ คือ 1. ผู้มีสิทธิเสนอขอยกเว้นการเสนอชื่อนายกฯ จากผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อ คือ สมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของจำนวน 2 สภา และ 2. กำหนดเวลาและวันเริ่มนับเวลาตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรคหนึ่งและวรรคสอง คือ ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราเขียนไป แต่ศาลบอกว่าเราเขียนไม่ชัด จึงต้องนำกลับมาเขียนให้ชัด ซึ่งข้อแรกยังไม่ชัดเจน ที่บอกว่าผู้มีสิทธิเสนอข้อยกเว้นการเสนอชื่อ คือ สมาชิกรัฐสภา เท่ากับ ส.ว.มีสิทธิเสนอยกเว้นได้ แต่มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ด้วยหรือไม่ ใน 2 ข้อนี้ยังไม่เจอ

เมื่อถามว่า สรุปว่า ยังไม่ชัดว่า ส.ว.เสนอชื่อนายกฯ ได้ใช่หรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ถ้าดูตาม 2 ข้อข้างต้นเหมือนจะไม่มี มีแต่เสนอยกเว้นที่จะเอาคนนอก กรธ.คงต้องนั่งอ่าน และตีความกันอีก ภายใน 15 วันต้องชัดเจน

เมื่อถามว่า ส.ว.มีอำนาจแค่เสนอยกเว้นบัญชีรายชื่อนายกฯ หรือมีอำนาจเสนอชื่อนายกฯ ได้ นายมีชัย กล่าวว่า ก็มีแค่ 2 ข้อที่กล่าวมา ยังไม่รู้ว่ายังไง ต้องขอกลับไปอ่านให้ละเอียดก่อน หากสรุปตามที่เขียนมา 2 ข้อ ก็เพียงแต่มีสิทธิแค่เข้าชื่อยกเว้นการใช้บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง เพื่อเปิดประชุมรัฐสภา จากเดิมที่ต้องใช้เสียง ส.ส. 250 เสียง โดยศาลรัฐธรรมนูญให้แก้ไขโดยใช้เสียงของรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 376 เสียง จาก 750 เสียงได้ ทั้งนี้ ภายหลัง 15 วัน เมื่อ กรธ.ปรับแก้เสร็จตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็จะส่งนายกฯ ได้ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ นายมีชัย ให้สัมภาษณ์อยู่นั้น นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรธ. ได้โทรศัพท์ไปสอบถามบุคคลในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อถามความชัดเจนของคำวินิจฉัย และได้แจ้งกับนายมีชัย ยืนยันว่า ส.ว.ไม่มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ จากนั้น นายสุพจน์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งว่า ตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนได้สอบถามจากคนทางศาลรัฐธรรมนูญ คือ ให้สิทธิ ส.ว.เสนอยกเว้นการใช้บัญชีรายชื่อนายกฯ ของพรรคการเมือง และให้ใช้เสียงตัดสินเพียงกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ของรัฐสภา ทั้งนี้ ตนมองว่าศาลคงพิจารณาแล้วอาจมองว่าการใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เพื่องดเว้นการใช้บัญชีนายกฯ ของพรรคการเมือง อาจจะทำให้การเลือกนายกฯ มีปัญหาเกิดเดธล็อกได้ ขณะที่สิทธิเสนอชื่อนายกฯ นั้นยืนยัน ส.ว.ไม่มีสิทธิเสนอ

"ผมมองว่าคำวินิจฉัยนี้ออกมาแฟร์ๆ ดี ส่วนขั้นตอนการเสนอชื่อนายกฯ ในกรณีที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกนายกฯ กรธ. ต้องไปพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ" นายสุพจน์ กล่าว

"มีชัย" ชี้ ส.ว.มีสิทธิแค่ร่วมปลดล็อคนายกฯ คนนอก มึนตึ้บต้องนั่งอ่านให้ละเอียดก่อนมาปรับแก้ ต่อสายตรงถึงศาลเคลียร์ชัด ส.ว.เสนอชื่อไม่ได้ 28 ก.ย. 2559 18:38 28 ก.ย. 2559 19:26 ไทยรัฐ