วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป่าไม้สำรวจบ้านพัก-รีสอร์ตทั่วประเทศ พบส่อรุกป่าสงวนเกือบ 2,000 แห่ง

ป่าไม้สำรวจบ้านพัก-รีสอร์ตทั่วประเทศ พบส่อรุกป่าสงวนเกือบ 2,000 แห่ง

  • Share:

กรมป่าไม้เผยสำรวจพบบ้านพัก-รีสอร์ตเกือบ 2,000 แห่งทั่วประเทศส่อรุกป่า ภาคเหนือมากสุดกว่า 1 พันแห่ง จ่อดำเนินคดีให้หมดภายใน พ.ย. รื้อถอนได้ทันที 94 ราย ล่อแหลมรุกลุ่มน้ำชั้น 1 ระบุปี 59 ทวงคืนพื้นที่แล้ว 1 แสนกว่าไร่ มูลค่าความเสียหายทรัพยากรฯ 9.2 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ดำเนินการในการยึดคืนผืนป่าโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 64 และ 66/2557 ในการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ กอ.รมน. และฝ่ายปกครอง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลการดำเนินการในปี 2559 กรมป่าไม้สามารถดำเนินการยึดคืนพื้นที่ป่าจากกลุ่มนายทุน และผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศทั้งสิ้น จำนวน 103,124 ไร่ ประเมินมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 9,281 ล้านบาท

สำหรับพื้นที่ยึดคืนจะนำมาฟื้นฟู โดยบางส่วนนำไปจัดสรรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินของ คสช. เพื่อจัดสรรให้กับราษฎรผู้ยากไร้ต่อไป นอกจากนั้น กรมป่าไม้ยังได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในการลักลอบตัดไม้และขนไม้ผิดกฎหมาย แจ้งความดำเนินคดี จำนวน 3,451 คดี โดยไม้ของกลางส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ประดู่ ชิงชัน แดง และมะค่าโมง คิดเป็นปริมาตรทั้งสิ้น 7,032 ลบ.ม. มูลค่าความเสียหายกว่า 700 ล้านบาท

นายชลธิศ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการตรวจสอบบ้านพักตากอากาศและรีสอร์ตทั่วประเทศ เบื้องต้น พบรีสอร์ตจำนวน 1,958 ราย ซึ่งเป็นของนายทุนทั้งหมด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แยกเป็นภาคเหนือ 1,025 ราย ภาคกลาง 229 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400 ราย และภาคใต้ 304 ราย ซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น จำนวน 476 ราย แบ่งเป็นรีสอร์ตที่แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 94 ราย

ทั้งนี้ หากอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ และเป็นลุ่มน้ำชั้น 1 ต้องดำเนินการรื้อถอนตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ หรือเป็นพื้นที่ป่าอื่นๆ ก็ต้องรอศาลมีคำสั่งให้ดำเนินการต่อไป เป็นรีสอร์ตที่ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารของทางราชการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จำนวน 144 ราย เป็นรีสอร์ตที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรีสอร์ทนำเอกสารน่าจะมิชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จำนวน 114 ราย และเป็นพื้นที่อยู่นอกความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จำนวน 124 ราย

สำหรับรีสอร์ตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิ จำนวน 1,022 ราย อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและตรวจสอบเอกสาร ซึ่งกรมป่าไม้ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นต้น เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ สำหรับรีสอร์ตที่ยังไม่ได้แสดงเอกสาร ไม่พบผู้ครอบครอง จำนวน 460 ราย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมรายละเอียดหลักฐานในการดำเนินการต่อไป และมาตรการต่อไปจะประสานให้มีการตัดน้ำตัดไฟเพื่อให้เจ้าของมาแสดงตนต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้