วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯ คาด 6 ต.ค. ระบายน้ำสูงสุด 2,555 ลบ.ม./วินาที ผันเก็บในทุ่ง

กรมชลประทาน เผย แผนระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา คาด ปริมาณน้ำสูงสุด 6 ต.ค. 2,555 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ใช้วิธีผันน้ำเข้าฝั่งตต.-ตอ.สู่อ่าวไทย ยัน น้ำเหนือรวมน้ำฝนให้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากเกินจ่อผันไปเก็บในทุ่ง

วันที่ 28 ก.ย. กรมชลประทาน รายงาน ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณต้นลุ่มน้ำเจ้าพระยา หรือบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ที่ 1,788 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่คณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ คาดการณ์ว่า ฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคม จะทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านจุดนี้ เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 2,155 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง ที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำสูงสุดประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลสู่เขื่อนเจ้าพระยา จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2,555 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ กรมชลประทาน จึงต้องระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่วันนี้ (28 ก.ย.) ยังระบายเพิ่มแค่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อลดผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ กรมชลประทาน ได้ใช้วิธีผันน้ำออกสู่ฝั่งตะวันตก และตะวันออก ของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อระบายออกสู่อ่าวไทย

โดยจะระบายน้ำไปยังฝั่งตะวันตก เข้าระบบคลองชลประทาน รวม 217 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่านคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง โดยปล่อยเข้า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งคลองนี้มีความสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระบายเข้าสู่แม่น้ำน้อย 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากความสามารถที่รองรับได้สูงสุด 230 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระบายเข้าแม่น้ำท่าจีน 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากความสามารถที่รองรับได้สูงสุด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้วก็ไหลออกสู่อ่าวไทย

ส่วนฝั่งตะวันออก จะระบายเข้าระบบคลองชลประทาน รวม 128 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากที่รองรับได้สูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ผ่านคลองมหาราชชัยนาท หรือเรียกได้อีกชื่อว่า คลองชัยนาท-อยุธยา 28 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งคลองนี้รองรับน้ำได้สูงสุด 65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นน้ำก็จะไหลผ่านไปยังคลองเล็กๆ อื่นๆ ออกสู่อ่าวไทย 

นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ยืนยันว่า จะพยายามควบคุมปริมาณน้ำไหลเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ถ้าปริมาณน้ำฝนมีมากจนต้องปรับการระบายน้ำเพิ่มเกินกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก็จะผันน้ำบางส่วนเข้าพื้นที่แก้มลิงหรือทุ่งรับน้ำ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 330,810 ไร่ แบ่งเป็น ทุ่งป่าโมก-ผักไห่ 5 หมื่นไร่ รับน้ำได้ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร/ ทุ่งผักไห่ พื้นที่ 1 แสน 5 หมื่นไร่ รับน้ำได้ 240 ล้านลูกบาศก์เมตร และทุ่งบางบาล พื้นที่ 1 แสน 3 หมื่น 810 ไร่ รับน้ำได้ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร รวม 3 พื้นที่นี้ รับน้ำได้ 450 ล้านลูกบาศก์เมตร

กรมชลประทาน เผย แผนระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา คาด ปริมาณน้ำสูงสุด 6 ต.ค. 2,555 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ใช้วิธีผันน้ำเข้าฝั่งตต.-ตอ.สู่อ่าวไทย ยัน น้ำเหนือรวมน้ำฝนให้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากเกินจ่อผันไปเก็บในทุ่ง 28 ก.ย. 2559 17:54 28 ก.ย. 2559 21:16 ไทยรัฐ