วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กอู๋' มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 99 อพม.ดีเด่น

"บิ๊กอู๋" เดินหน้าประชารัฐ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 99 อาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่นพิเศษ และประกาศเกียรติคุณ อพม.ดีเด่น ปี 2559 ตอนหนึ่ง ว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดตั้ง อพม. ซึ่งเป็นผู้ที่อาสาทำงานเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และเฝ้าระวังปัญหาสังคม ปัจจุบันมี อพม.จำนวน 133,253 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำงานเพื่อสังคม เป็นรางวัลแห่งคุณความดีของจิตอาสาที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ด้วยความเสียสละ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พิจารณาคัดเลือก อพม.ดีเด่น ปี 2559 จำนวน 99 คน เช่น นายทองใบ เครือคำ ผลงานเด่นด้านการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  นางทัศนีย์ วิวัฒนานนท์ ผลงานเด่นด้านการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

"บิ๊กอู๋" เดินหน้าประชารัฐ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 99 อาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น 28 ก.ย. 2559 16:10 28 ก.ย. 2559 17:17 ไทยรัฐ