วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หน.คสช.ใช้ม.44 สั่งจดดีเอ็นเอ กันช้างป่ามาสวมเป็นช้างบ้าน

หน.คสช. ใช้อำนาจ ม.44 สั่ง จัดระเบียบจดทะเบียนดีเอ็นเอช้างไทย ป้องกันนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการให้ตกเป็นของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 60/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน ตามที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จึงใช้อำนาจตามมาตรา 44 มีคำสั่งให้เจ้าของช้างนำช้างที่อยู่ในครอบครองทั้งที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณ และยังไม่จดทะเบียนฯ นำช้างไปเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ตามสถานที่ และระยะเวลาที่นายทะเบียนประกาศกำหนด โดยให้กรมการปกครอง กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน และให้กรมการปกครองนำไปบันทึกในทะเบียนรูปพรรณช้างภายใน 360 วัน

ส่วนที่ยังไม่จดทะเบียนฯ หากระบุที่มาของช้างได้ก็ให้ดำเนินการจดทะเบียนฯ หากเจ้าของช้างไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าช้างเชือกนั้น เป็นช้างตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และให้ตกเป็นของแผ่นดิน เช่นเดียวกับกรณีหากตรวจสอบพบว่า ช้างเชือกใดไม่ได้สืบพันธุ์มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินเช่นกัน พร้อมทั้งยังให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากฎหมายเพื่อคุ้มครองช้างไทย ให้เป็นระบบภายใน 90 วัน ด้วย

หน.คสช. ใช้อำนาจ ม.44 สั่ง จัดระเบียบจดทะเบียนดีเอ็นเอช้างไทย ป้องกันนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการให้ตกเป็นของแผ่นดิน 28 ก.ย. 2559 15:30 28 ก.ย. 2559 16:10 ไทยรัฐ