วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวจ.อยุธยาประกาศ 6 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัย หลังมวลน้ำเอ่อท่วมสูง

(ภาพจากนายอำเภอท่าเรือ)

ผู้ว่าฯ อยุธยา ประกาศ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.บางบาล อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร และ อ.บางปะอิน เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ว หลังน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองบางหลวง คลองบางบาล เอ่อท่วมสูง

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองบางหลวง คลองบางบาล จำนวน 6 อำเภอได้แก่ อ.บางบาล อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร และ อ.บางปะอิน รวม 73 ตำบล 425 หมู่บ้าน 18,472 หลังคาเรือนมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร หนักที่สุดในเขตอำเภอบางบาลและเสนา ท่วมวัด โรงเรียน ชุมชน บ้านเรือน น้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร จุดลุ่มต่ำประมาณ 1.5-2.00 เมตร

ด้าน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท มีการระบายน้ำเพิ่มไปที่ 1,901 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังมีประกาศแจ้งเตือนจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มสูงถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในระยะนี้ ซึ่งทางจังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนแล้ว เพราะว่าระดับน้ำท่วมสูงขึ้นไปอีก 50-70 เซนติเมตร จากระดับที่เคยท่วมสูงอยู่แล้ว

ขณะที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำลงมากองที่เขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ ได้ระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงแม่น้ำป่าสัก ไหลไปรวมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดพนัญเชิงฯ และมวลน้ำทั้งหมดไหลไปท่วมพื้นที่ 10 ตำบลของ อ.บางปะอิน ที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาครบแล้ว ส่วนที่อำเภอบางไทรติดแม่น้ำน้อย ท่วมแล้ว 21 ตำบล โดยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยไหลมารวมกันที่เขตตำบลช้างใหญ่ ต.สนามไชย และ ต.โพแตง ของอำเภอบางไทร ซึ่งถูกน้ำท่วมตามชุมชนริมน้ำแล้วเช่นกัน โดยมวลน้ำทั้งหมดจะไหลต่อไปยัง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ผู้ว่าฯ อยุธยา ประกาศ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.บางบาล อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร และ อ.บางปะอิน เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ว หลังน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองบางหลวง คลองบางบาล เอ่อท่วมสูง 28 ก.ย. 2559 15:07 28 ก.ย. 2559 17:08 ไทยรัฐ