วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บางกอกแอร์เวย์ส' ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน IOSA

บางกอกแอร์เวย์สผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) จนถึงปี 2561

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.59 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า บางกอกแอร์เวย์สเป็นหนึ่งในสายการบินสมาชิกของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในด้านการปฏิบัติการบิน ตามที่กำหนดในระยะเวลาทุกๆ 2 ปี

ขณะนี้สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการต่อใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IATA Operational Safety Audit หรือ IOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) มีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 พฤศจิกายน 2561

อย่างไรก็ตามบางกอกแอร์เวย์ส ได้มีการเข้าตรวจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2551 ซึ่งกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของ IOSA จะครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ ระบบการจัดการองค์กรและการบริหาร ระบบการปฏิบัติการบิน ระบบการควบคุมการดำเนินการและการส่งออกเที่ยวบิน ฝ่ายวิศวกรรมและการบำรุงรักษาอากาศยาน ระบบการปฏิบัติการบนห้องโดยสาร ระบบการปฏิบัติการภาคพื้น ระบบการจัดการความมั่นคงทางการบิน และ ระบบการขนส่งสินค้าและวัสดุ (cargo)

อย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่ผ่านมาบางกอกแอร์เวย์สมุ่งมั่นที่จะให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร รวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการบิน ดังนั้นการที่สายการบินฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IOSA) มาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติการบินของสายการบินฯ ที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า IATA Operation Safety Audit หรือ IOSA เป็นการตรวจรับรองใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินของสายการบิน โดยใช้มาตรฐานของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติการบินของสายการบินสมาชิกที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับของสายการบินต่างๆ ทั่วโลก.

บางกอกแอร์เวย์สผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) จนถึงปี 2561 28 ก.ย. 2559 14:34 28 ก.ย. 2559 15:07 ไทยรัฐ