วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ชงข้อเสนอไม่เซตซีโร่ กกต. หวั่น กระทบโรดแม็ปเลือกตั้ง

สปท.ชงข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการเลือกตั้ง ไม่เซตซีโร่ กกต.ยกชุด หวั่น กระทบเลือกตั้งไม่เป็นตามโรดแม็ป ชงให้ 5 เสือ ที่ไม่มีคุณสมบัติขัดร่างกฎหมาย กกต.ฉบับใหม่ อยู่ยาวทำหน้าที่ครบ 7 ปี

วันที่ 28 ก.ย. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ในการประชุม สปท.การเมือง เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเรื่องข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เตรียมเสนอต่อ กรธ.ว่า จะให้ กกต.ชุดปัจจุบัน 5 คน ทำหน้าที่ต่อไป จนกว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง จะประกาศใช้บังคับ และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ กกต.ชุดปัจจุบันที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 222, 232 และ 216 คงเป็น กกต.ต่อไป มีวาระ 7 ปี นับแต่วันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 273 หลังจากนั้น ให้สรรหา กกต.เพิ่มขึ้นให้ครบ 7 คน ภายใน 30 วัน โดยระหว่างการสรรหา กกต.ให้ครบ 7 คน ให้ กกต.เก่าเท่าที่มีอยู่คงปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป เหตุผลที่ สปท.การเมือง ไม่เสนอเซตซีโร่ กกต.ทั้งหมด เพราะหากยกเลิก กกต.เก่าทั้งหมดแล้วไปสรรหาใหม่ จะกระทบการเลือกตั้ง ส.ส.ปลายปี 2560 จึงไม่ต้องการถูกกล่าวหาว่า ล้มหรือเลื่อนการเลือกตั้งออกไป สิ่งที่ สปท.การเมืองเสนอยึดหลักตามร่างรัฐธรรมนูญที่ประชามติเป็นสำคัญ จะได้ไม่ถูกคัดค้านว่า เป็นข้อเสนอที่ขัดร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำประชามติ.

สปท.ชงข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการเลือกตั้ง ไม่เซตซีโร่ กกต.ยกชุด หวั่น กระทบเลือกตั้งไม่เป็นตามโรดแม็ป ชงให้ 5 เสือ ที่ไม่มีคุณสมบัติขัดร่างกฎหมาย กกต.ฉบับใหม่ อยู่ยาวทำหน้าที่ครบ 7 ปี 28 ก.ย. 2559 13:54 28 ก.ย. 2559 14:43 ไทยรัฐ