วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงานพร้อมประสานนายจ้างให้แรงงานเขมรที่ถูกต้อง กลับไปใช้สิทธิลต.ได้

กระทรวงแรงงาน ยัน แรงงานกัมพูชากลุ่มผิดกฎหมายกลับประเทศไปลงทะเบียนเลือกตั้งไม่ได้ ส่วนกลุ่มเข้ามาทำงานถูกต้อง กลับได้ถ้านายจ้างยินยอม พร้อมช่วยเชิญชวนนายจ้างไฟเขียว...

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่กระทรวงแรงงาน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีนางมู ซก ฮัว อดีต รมว.กิจการสตรี กัมพูชา ในฐานะ ส.ส.เมืองพระตะบอง ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกประกาศอนุญาตแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทย ทั้งกลุ่มถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมายประมาณ 1.1 ล้านคน กลับกัมพูชาไปลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-29 พ.ย. โดยไม่เสียสิทธิการกลับเข้ามา รวมถึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าขาดงานให้นายจ้าง หากเป็นแรงงานถูกกฎหมายที่ถือพาสปอร์ตสามารถกลับไปได้ แต่ต้องตกลงกับนายจ้างว่าจะให้ไปหรือไม่ ส่วนแรงงานที่ถือบัตรอนุญาตทำงานชั่วคราว (บัตรสีชมพู) กลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางไปได้ รวมถึงขอเรียกร้องการยกเว้นค่าธรรมเนียมก็ไม่สามารถทำได้ เพราะต้องปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย

"แต่ถ้ากัมพูชาขอความร่วมมือเข้ามา กระทรวงแรงงานก็จะต้องปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันกับการเลือกตั้งที่เมียนมาครั้งที่แล้ว คือ ขอความร่วมมือเชิญชวนให้นายจ้าง อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่ถูกกฎหมาย ลางานไปเลือกตั้งโดยที่สามารถกลับเข้ามาทำงานต่อได้ เพราะถ้าเป็นเรื่องทางการเมือง กระทรวงแรงงานคงต้องดำเนินการให้อยู่ในความเป็นกลาง" ม.ล.ปุณฑริก กล่าว

ด้านนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามหลักการถ้าเป็นต่างด้าวที่ถือพาสปอร์ตก็สามารถไปได้ แต่ต้องขออนุญาตลางานกับนายจ้างก่อน แต่ถ้าเป็นกลุ่มต่างด้าวที่ถือบัตรชมพู ซึ่งยังไม่มีเอกสารประจำตัว การเดินทางกลับไม่น่าที่จะทำได้ เพราะถือว่าเข้าเมืองมาโดยไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ต้องดำเนินการตามระเบียนของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานการที่จะขอให้แรงงานกัมพูชาทั้งส่วนที่ถูกและไม่ถูกกฎหมาย เดินทางกลับ ต้องเป็นนโยบายทางรัฐบาลเป็นผู้พิจารณา กระทรวงแรงงานไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้ คนที่ไปได้ก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการที่จะตกลงกัน เพราะการลาไปเลือกตั้งไม่ใช่วันหยุดตามประเพณี.

กระทรวงแรงงาน ยัน แรงงานกัมพูชากลุ่มผิดกฎหมายกลับประเทศไปลงทะเบียนเลือกตั้งไม่ได้ ส่วนกลุ่มเข้ามาทำงานถูกต้อง กลับได้ถ้านายจ้างยินยอม พร้อมช่วยเชิญชวนนายจ้างไฟเขียว... 28 ก.ย. 2559 11:19 28 ก.ย. 2559 12:48 ไทยรัฐ