วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พุทธเชื่อมสุวรรณภูมิ

ผมเชื่อแบบชาตินิยม สุวรรณภูมิ ที่พระเจ้าอโศกส่งพระโสณะ พระอุตตระ มาเผยแผ่พุทธศาสนา ราวพุทธศตวรรษที่ 3 นั้น
อยู่ที่เมืองไทย จะแถวๆคูบัว ราชบุรี นครปฐม หรืออู่ทอง แห่งใดแห่งหนึ่ง

แต่พออ่านไปๆก็ชักไม่แน่ใจ

หลายประเทศแถวอาเซียน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เขมร พม่า ญวน ลาว เขาก็ยืนยัน บ้านเมืองเขาก็เป็นสุวรรณภูมิ ยิ่งถ้าเป็นพม่า ออกเสียงเข้มแข็งมากว่า เป็นสุวรรณภูมิของแท้ความรู้เรื่องนี้ ผมได้ฟัง ระหว่างการนั่งหารือโครงการธรรมยาตรา หลายประเทศในกลุ่มสุวรรณภูมิ ราวเดือนมีนาคม ปีหน้า

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยา บอกว่าจุดหนึ่งของธรรมยาตรา อยู่ที่เมืองสะเทิม คือการสักการะ อัฐิของพระโสณะ พระอุตตระ บนสถูปยอดเขา

สะเทิมนั้น เคยเป็นเมืองหลวงของมอญ อาจเป็นเพราะความมั่นใจ เป็นบ้านเมืองที่รับพุทธศาสนา ก่อนกว่าใครๆ จึงเป็นเมืองหลักชัย พระธรรมพระวินัย เข้มแข็งมั่นคง

ขณะพระพุทธศาสนาในพม่า สมัยพระเจ้าอโนรธา มังช่อ เสื่อมทราม พระนิกาย อรี ของวัชรยานตันตระ ทิ้งวินัยเลือกทางบรรลุธรรมแบบสายฟ้า กระหายก็ดื่มเหล้า หิวก็กินปลา อยากก็เสพเมถุน ก็เสพ...รุ่งเรืองเฟื่องฟู

พระ “อรี” ทั้งในพม่า และในเขมร สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 สอนเหมือนกัน คือบ้านไหนมีลูกสาวอายุเต็ม 13 ก็ต้องไปนิมนต์พระมาเข้าหอด้วยสามวันสามคืน

พระเจ้าอโนรธา รับพระอรีไม่ได้ ส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกจากเมืองสะเทิม พระเจ้าแผ่นดินมอญ ไม่ทันคิดเป็นเกมการเมือง...ไม่ให้ เป็นเงื่อนไขให้ถูกยึดเมือง พุทธศาสนาและวัฒนธรรม แบบสะเทิม รุ่งเรืองเฟื่องฟูในพุกาม

สะเทิมของมอญ ยังคงฐานะหลักชัยของพระพุทธศาสนาสมัยหนึ่งนครหริภุญชัย (ลำพูน) เกิดโรคระบาด คนลำพูนอพยพไปอยู่หลายปี พระรอด พระคง ฯลฯ พระเครื่องชื่อดัง ได้รับอิทธิพลศิลปะสมัย ปาละ ผ่านเมืองสะเทิม

มีตำนานเล่า สมัยยังไม่เป็นเมือง...วิทยาธรหลายชาติ ว่ากันว่าถึง 12 ภาษา แย่งมัคลีผลกัน แต่ไม่มีใครได้ วิทยาธรตนหนึ่ง เหาะกระเจิดกระเจิงมาถึงชายทะเล เจอนางนาคเล่นน้ำ อารมณ์กำลังค้างก็คว้าเอาเป็นเมีย

ได้เสียกันไม่ทันใด ก็รู้ว่านางนาคไม่ใช่คน วิทยาธรก็เหาะหนี ทิ้งนางนาคท้องคลอดลูก ตกฟองเป็นมนุษย์ชายรูปงาม มีบุญญาธิการถึงขนาดเทวดาต้องเนรมิตเมืองให้อยู่

วิทยาธรผู้พ่อ พอรู้ว่าทำผู้หญิงท้องแล้วทิ้งก็เสียใจ เหาะมาเนรมิตแผ่นทอง เอามาปูเป็นถนนให้ เหตุเพราะเมืองสะเทิมมีถนนราดด้วยทอง คนเมืองนี้จึงเชื่อมั่น เมืองสะเทิม เป็นสุวรรณภูมิ

ต้นรัตนโกสินทร์ คนไทยนิยมใช้ของนอก เหล้าโหงวเกพ้วย จากเมืองเอ้หมึง (จีน) กระจก หรือหมวกกะหลาป๋า จากชวา และผ้าตาโถง จากเมืองสะเทิม

ผ้าตาโถง นี่ กาญจนาคพันธุ์ ว่า น่าเป็นผ้าตาสี่เหลี่ยมใหญ่ พม่าเรียกผ้าตาโก้งในเรื่องพระสังข์ ตอนท้าวยศวิมล ยกทัพไปตามพระสังข์ลูกชาย ลงทุนปลอมตัว นุ่งผ้าตาโถง ตะพายย่ามละว้า เข้าไปดูลาดเลา แสดงว่า ผ้าตาโถง เป็นผ้าประชานิยม แบบชาวบ้าน

เมืองสะเทิม มีอัฐิพระโสณะ พระอุตตระ เป็นหลักฐานมั่นคง ขนาดนี้ ผมว่าในกรอบของพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวการเมือง เราน่าจะต้องยกสุวรรณภูมิให้เขาไป

แต่ถ้าจะให้แบบรอมชอม ก็ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง

ส่วนเมืองอื่นใกล้ไกล กระทั่งเมืองไทย ที่มีสุพรรณบุรี กาญจนบุรี มีอู่ทอง ทองๆมาแต่ดึกดำบรรพ์ ขอเป็นเมืองรัศมี
ในเส้นรอบวงสุวรรณภูมิด้วยกัน ก็น่าจะพอ.

กิเลน ประลองเชิง

28 ก.ย. 2559 10:16 28 ก.ย. 2559 10:16 ไทยรัฐ