วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หัวคิดผู้ว่าฯ "โรงเรือนปลอดสารพิษเด็ดขาด"

ผลพวงเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศไทยได้ขึ้นชั้นเป็นฮับอาหารของโลก....!

องคาพยพทั้งหมดเกิดจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาชาวสวนที่เปรียบเสมือน กระดูกสันหลังของชาติ ทุ่มเทพลัง หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน อย่างหนัก จนเกิดผลิตผลผลิตภัณฑ์จากหยาดเหงื่อแรงกาย

เมื่อวันก่อนปลื้มใจที่ได้เห็นการรวมพลัง สภาเกษตรกร จ.กาญจนบุรี โดย นายวรายุทธ์ ธนโชคสว่าง กับกลุ่มเกษตรกรจากหลายองค์กร และ นายพจน์ หรูวรนันท์ นอภ.เมือง จัดงาน วันพรรณไม้งาม ประจำปี 2559

งานนี้ นายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.กาญจนบุรี ทำพิธีเปิดงาน ที่ลานข้างสนามกีฬากลับบัว อ.เมืองกาญจนบุรี พร้อมกับมอบพันธุ์ไม้ผล ตามโครงการปลูกป่าผลาผล เฉลิมพระเกียรติ “มหาราชินี”

เป้าหมายเพื่อให้สมาชิกเกษตรกรใช้ปลูกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.กาญจนบุรี เท่านั้นไม่พอยังพาชม โมเดลต้นแบบ จัดทำขึ้นจากประสบการณ์ เคยทำการเกษตรมาโชกโชนแล้วคิดค้นพัฒนาต่อยอด

รูปแบบจึงออกมาเป็น “โรงเรือนปลอดสารพิษเด็ดขาด” สำหรับให้เกษตรกรรากหญ้าทำตาม

นายศักดิ์ สมบุญโต เผยว่า เดิมทีโรงเรือนปลูกพืชผักต้นทุนสูงมากเพราะต้องขึ้นรูปด้วยโครงเหล็ก เกินกำลังเกษตรกรรากหญ้าจะรับได้ ลำพังค่าต้นพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาป้องกันแมลงและวัชพืชก็เป็นหนี้สินอ่วมอยู่แล้ว

แต่ถ้าใช้โรงเรือนแบบนี้ ค่าใช้จ่ายจะช่วยลดลงได้อย่างชัดเจน เริ่มจากตัวโรงเรือนเปลี่ยนมาใช้ลำกระบอกไม้ไผ่ หาใช้ได้เองในพื้นที่ ต้นทุนจึงไม่มี หรือถ้าต้องซื้อราคาก็ถูกมากๆ

มีก็แต่ตาข่ายไนลอน ใช้ทำเป็นมุ้งคลุมโรงเรือน กับส่วนที่ทำเป็นมุ้งสำหรับชักขึ้น-ลง ด้านข้าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้เท่านั้น นอกจากนี้ สารบำรุงพืชบำรุงดินก็ไม่ต้องอื่นไกล นำเศษพืชผักในท้องถิ่นมาหมักทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์

แบบนี้มั่นใจได้ว่า....แนวคิดที่เกิดจากมันสมองและสองมือของพ่อเมืองแห่งนี้

พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนที่ทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างจะปลอดจากโรคเด็ดขาดได้จริงๆๆ...!

สรวุฒิ จงสกุล

28 ก.ย. 2559 09:36 28 ก.ย. 2559 09:36 ไทยรัฐ