วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เยอะไป

ร่าง พ.ร.บ.การสรรหา ส.ว.ชุดใหม่ที่ กกต.ประเคนใส่พานให้ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ทำคลอดเป็นก.ม.ประกอบรัฐธรรมนูญ


มีกติกายุ่งยากซับซ้อนยิ่งกว่าการเลือกตั้ง และการลากตั้งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย

“แม่ลูกจันทร์” ขอสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้คือ

ผู้ประสงค์จะรับลากตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จะต้องยื่นใบสมัครตามสาขาอาชีพที่แยกเป็น 20 กลุ่ม เช่น...

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ผู้เชี่ยวชาญด้าน ก.ม. ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ฯลฯ

กลุ่มเอ็นจีโอ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และสตรี ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 1, เริ่มด้วยการลงสมัครระดับอำเภอ 928 อำเภอ ต้องจ่ายค่าสมัคร 500 บาทต่อคนถ้ามีผู้สมัคร 20 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน ต่อ 1 อำเภอ ก็จะมีผู้สมัครทั้งประเทศ 371,200 คน

ขั้นตอนที่ 2, ผู้ลงประกวดระดับอำเภอ อำเภอละ 20 กลุ่มต้องเลือกกันเองให้เหลือกลุ่มละ 5 คนจะมีผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป 92,800 คน

ขั้นตอนที่ 3, ผู้ผ่านเข้ารอบนี้ 92,800 คน จะต้องเลือกไขว้กันเองแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละ 3 คนจะมีผู้ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด 55,680 คน

ขั้นตอนที่ 4, ผู้ผ่านเข้ารอบนี้ 55,680 คน ต้องเลือกไขว้กันอีกครั้งใน 20 กลุ่ม ให้เหลือกลุ่มละ 1 คนจะมีผู้ทะลุเข้ารอบต่อไปเพียง 1,540 คน

ขั้นตอนที่ 5, ผู้ที่ผ่านการเลือกไขว้ระดับจังหวัดทั้ง 20 กลุ่ม 1,540 คน จะต้องมารวมกันที่กรุงเทพฯ เพื่อเลือกไขว้กันอีกครั้งให้เหลือ 200 คน

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่านี่คือผู้โชคดี 200 คนสุดท้ายที่ผ่านการเลือกไขว้ซ้ำไปซ้ำมาถึง 5 กระทอกติดต่อกัน

แต่อย่าเพิ่งฝันหวานว่าทั้ง200คนสุดท้ายจะได้เป็น ส.ว.ลากตั้งแน่นอน

เพราะ...ยังมีด่านที่ 6 คือด่าน คสช.ที่จะเอารายชื่อผู้ผ่านรอบสุดท้าย 200 คน ไปเลือกจิ้มๆ ให้เหลือแค่ 50 คน

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า ส.ว.ที่ผ่านระบบเลือกไขว้ 50 คน เป็นเพียง1 ใน 5 ของจำนวน ส.ว.ลากตั้งทั้งสภา

เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนดให้มี ส.ว.ลากตั้งไม่เกิน 250คน

ยังเหลือโควตา ส.ว.อีก 200 คน ซึ่ง คสช.จะเลือกเอง จัดโผเอง แต่งตั้งเอง ครบวงจร

ใครเป็นเด็กเส้น คสช.หรือเป็นสายตรง คสช.ก็มีโอกาสได้รับลากตั้ง เป็น ส.ว.อย่างสะดวกโยธิน

ไม่ต้องยื่นใบสมัคร ไม่ต้องเลือกไขว้ 5 ครั้ง 6 ครั้งให้ลำบากลำบน

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่นท่านผู้กระสันอยากจะสมัครเป็น ส.ว.ลากตั้งชุดใหม่ ให้ศึกษารายละเอียดให้ดีๆ

อย่าคิดว่าตัวเองมีคุณภาพคับแก้ว อย่าคิดว่ามีชื่อเสียงโด่งดังจะได้รับลากตั้งเป็น ส.ว.ไปนั่งชูคอในสภา

เพราะอำนาจแต่งตั้งอยู่ที่ คสช. 100 เปอร์เซ็นต์

เปลี่ยนใจลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ยังง่ายกว่านะโยม.

"แม่ลูกจันทร์"

28 ก.ย. 2559 09:02 28 ก.ย. 2559 13:32 ไทยรัฐ