วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยึดอำนาจ ขสมก.ดูแลรถเมล์-รถร่วม

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกมติ ครม.เดิมเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2526 ที่ระบุให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียว และรถร่วมฯเอกชนจะต้องทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก. โดยหลังจากที่มติ ครม.เดิมดังกล่าวยกเลิกแล้ว จะทำให้รถร่วม ขสมก.จะต้องมาขอใบอนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนในบทบาทและแนวทางกำกับดูแลการเดินรถโดยสารในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยกำหนดให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) แต่เพียงผู้เดียว และให้ ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถ (Operator) รายหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการเดินรถประจำทางในกรุงเทพฯอย่างเป็นธรรม

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า รถร่วม ขสมก.ที่มีสัญญากับ ขสมก.ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 111 สัญญา มีเส้นทางให้บริการรวมทั้ง ขสมก. และรถร่วม ขสมก.กว่า 225 เส้นทาง ครอบคลุมระยะทางกว่า 6,000 กิโลเมตร และหากให้มาอยู่ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก ขนส่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการปรับเส้นทางที่จะให้บริการของ ขสมก.และรถร่วม ขสมก.เพิ่มเป็น 250-256 เส้นทาง ครอบคลุมระยะทาง 7,000 กิโลเมตร ส่วนสัญญาที่เอกชนรถร่วมมีอยู่กับ ขสมก.ขณะนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปจนกระทั่งปี 2561 จากนั้นหากรถเมล์ ขสมก.และรถร่วม ขสมก.ประสงค์ให้บริการ ต้องมาขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

“แผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะแก้ไขปัญหาการเดินรถโดยสารประจำทาง ที่มีเส้นทางทับซ้อนและไม่ครอบคลุม ให้สามารถตอบสนองความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกมติ ครม.เดิมเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2526 ที่ระบุให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียว และรถร่วมฯเอกชนจะต้องทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก. โดยหลังจากที่มติ ครม.เดิมดัง 28 ก.ย. 2559 04:54 28 ก.ย. 2559 04:55 ไทยรัฐ