วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจาะคุกสหรัฐ!

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ทูตพาณิชย์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (เอชทีเอ) ในสหรัฐฯ ได้ร่วมกันทำการตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยเข้าสู่เรือนจำของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเปรียบเสมือนสินค้ามูลค่าสูงทดแทนการใช้จ่ายในรูปเงินตรา อีกทั้งมีรสชาติถูกปากและมีความหลากหลาย จึงกลายเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับนักโทษในเรือนจำ ทั้งนี้ ภายในเรือนจำสหรัฐฯ มีระบบเศรษฐกิจของตนเอง นักโทษไม่ได้ใช้จ่ายด้วยเงินสด แต่ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยสินค้าแต่ละประเภทจะมีมูลค่าแตกต่างกัน ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถูกยกให้เป็นมาตรฐานทองคำในระบบเรือนจำ “ปัจจัยหลักที่ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้รับความนิยมในหมู่นักโทษ เพราะคุณภาพและรสชาติที่ไม่ถูกปากของอาหารในเรือนจำ ส่งผลให้นักโทษจำนวนมากต้องบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทดแทนอาหารหลัก นอกจากราคาถูกมีรสชาติดีกว่าอาหารเรือนจำแล้ว ยังง่ายต่อการปรุงและให้พลังงานสูง อีกทั้งยังหาซื้อได้ที่ร้านค้าของเรือนจำด้วย”

นางมาลีกล่าวต่อว่า การส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้าไปเจาะตลาดเรือนจำสหรัฐฯ ตามยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออกที่เน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (นีช มาร์เก็ต) เนื่องจากได้ศึกษาระบบเศรษฐกิจในเรือนจำสหรัฐฯ พบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นเงินตราสำคัญในเรือนจำและประยุกต์ใช้หลากหลาย เช่น นำมาบริโภค หรือใช้แลกเปลี่ยนซื้อสินค้าอื่น เช่น แปรงสีฟัน เสื้อผ้า ผลไม้ สำหรับสถิติการส่งออกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปไทยไปทั่วโลกพบว่า ปี 58 ส่งออกรวม 1,069 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกไปสหรัฐฯสูงเป็นอันดับหนึ่ง 170 ล้านเหรียญฯ ส่วน 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 59 ส่งออกเพิ่มขึ้น 4.6% คิดเป็น 640 ล้านเหรียญฯ โดยส่งออกไปสหรัฐฯ 95 ล้านเหรียญฯ ตามด้วยจีน ฟิลิปปินส์ และเมียนมา.

ทูตพาณิชย์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (เอชทีเอ) ในสหรัฐฯ ได้ร่วมกันทำการตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยเข้าสู่เรือนจำของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเปรียบเสมือนสินค้ามูลค่าสูงทดแทนการใช้จ่ายในรูปเงิน 28 ก.ย. 2559 04:52 28 ก.ย. 2559 04:52 ไทยรัฐ