วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยอดร้องเรียนบริการห่วยพุ่ง

ยอดร้องเรียนบริการห่วยพุ่ง

  • Share:

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติรับเรื่องร้องเรียนด้านโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 54-31 ส.ค.59 พบว่า เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 55-56 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 54 ราว 3-8% โดยปี 54 มียอดร้องเรียน 2,184 เรื่อง ต่อมาปี 55 เพิ่มเป็น 2,265 เรื่อง และปี 56 เพิ่มเป็น 2,437 เรื่อง ขณะที่ปี 57 มียอดร้องเรียน 2,210 เรื่อง

ปี 58 ยอดร้องเรียนเพิ่มเป็น 2,913 เรื่อง หรือเพิ่มขึ้นจากปี 57 มากถึง 30% ต่อมาปี 59 เพียง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) มี 3,224 เรื่อง ซึ่งยอดร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ให้ร้องเรียน มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโทร. 1200 กรณีพบปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม อาทิ สายหลุด ย้ายค่ายมือถือเลขหมายเดิมไม่ได้ เป็นต้น

สำหรับปี 59 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ส.ค.59 ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากถึง 3,224 เรื่องนั้น กสทช.สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและยุติเรื่องร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 2,588 เรื่อง คิดเป็น 80.27% และปีนี้ได้แบ่งเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2,407 เรื่อง 2.บริการอินเทอร์เน็ต 637 เรื่อง 3.บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 45 เรื่อง 4.สถานีวิทยุคมนาคม/เสาสัญญาณ 95 เรื่อง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้