วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมแบงก์ขายประกัน-กองทุน! “บุญทักษ์”หนุนก.ล.ต.-ธปท.จัดระเบียบดูแลลูกค้า

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า พร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการจัดระเบียบการขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน และกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ ยอมรับว่าที่ผ่านมาการขายของพนักงานอาจมีบางส่วนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ธนาคารทหารไทยได้นำระบบเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการซื้อขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า โดยนำระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์มาใช้ มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำซื้อขายผลิตภัณฑ์การเงินผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงบันทึกบทสนทนาและภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย ที่สำคัญธนาคารได้กำชับให้พนักงานเน้นบริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ในใบแนะนำผลิตภัณฑ์ห้ามใส่ข้อความตัวอักษรเล็กๆ ต้องอธิบายรายละเอียดให้ลูกค้ารับทราบทุกครั้ง “ผมว่าเป็นเรื่องดี ซึ่งสมาคมธนาคารไทยได้ตั้งกลุ่มงานมากำกับดูแลการขายผลิตภัณฑ์การเงินโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาและดูแลลูกค้าให้ลงทุนในสินค้าที่ตรงความต้องการสูงสุด ห้ามบีบบังคับ”

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ต.ค.นี้ คปภ.จะลงนามความตกลงกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อกำชับให้ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามประกาศ คปภ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมทำคู่มือแนะนำการซื้อขายกรมธรรม์แก่ประชาชน หลังพบธนาคารไม่ปฏิบัติตามประกาศ โดยเฉพาะสาขาต่างจังหวัด มีการขายผลิตภัณฑ์การเงินพ่วงประกันโดยไม่ชี้แจงให้ลูกค้ารับทราบอย่างชัดเจน ด้านนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.เผยว่า ก.ล.ต.อยู่ระหว่างจัดระเบียบการขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของธนาคาร โดยส่งแบบประเมินให้ธนาคารประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ Self - Assessment Questionnaire (SAQ) ที่เน้นการยกระดับคุณภาพการขายกองทุนให้ธนาคารพาณิชย์ ให้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนจากตัวแทนขายตลอดทางตั้งแต่ก่อนซื้อขณะซื้อและหลังซื้อ ขณะที่ ธนาคารต้องมีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุน ต้องมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีอิสระเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ.

พร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการจัดระเบียบการขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน และกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ 28 ก.ย. 2559 04:37 28 ก.ย. 2559 04:38 ไทยรัฐ