วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เผยต้นแบบ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา รุ่น 2

เผยต้นแบบ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา รุ่น 2

  • Share:

นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ ได้ลงนามในประกาศมูลนิธิไทยรัฐ ที่ 6/2559 เรื่อง คัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการต้นแบบ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2562) โดยกำหนดให้มีโครงการต้นแบบ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ตามแนวคิด ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม มูลนิธิไทยรัฐจึงประกาศ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา จำนวน 13 โรง ที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ดังนี้ ภาคเหนือ กลุ่มล้านนา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, กลุ่มสักทอง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน, กลุ่มสี่แคว ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขา–ตะพานนาก) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำโขง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู, กลุ่มลุ่มน้ำชี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด, กลุ่มลุ่มน้ำมูล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ภาคใต้ กลุ่มพรอันดามัน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร, กลุ่มศรีวิชัย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช, กลุ่มฮาราปันบารู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ภาคกลาง–ภาคตะวันออก กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา, กลุ่มเจ้าพระยา–ป่าสัก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, กลุ่มเพชร–แม่กลอง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม, กลุ่มไทยรัฐบูรพา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียง) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาต้นแบบ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2562.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้