วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ติงงานวัฒนธรรมถูกเมินจากผู้มีอำนาจรัฐ

ติงงานวัฒนธรรมถูกเมินจากผู้มีอำนาจรัฐ

  • Share:

แถมวางตำแหน่ง “กระทรวงหลานเมียน้อย” จี้ปรับคอนเซปต์พัฒนาชาติ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บรรยายพิเศษเรื่อง มุมมองวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า นโยบายวัฒนธรรมของ ประเทศไทยแยกส่วนออกจากการพัฒนาด้านอื่นๆ จึงเดินไปได้ช้า ขณะที่การวิจัยวัฒนธรรมก็จำกัดอยู่ที่มุมมองจุลภาค มุ่งศึกษาแต่จุดเล็กๆซึ่งได้ประโยชน์เพียงพื้นที่ย่อยๆเท่านั้น และเมื่อศึกษาไปแล้วไม่สามารถถอดบทเรียนในพื้นที่อื่นได้ นอกจากนี้ การใช้งบประมาณของ วธ. ถูกใช้ไปมากแต่ขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า วธ.ชอบของถูกแต่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีการมองภาพรวมที่เคลื่อนองคาพยพ จัดลำดับความสำคัญไม่ได้ ขาดการเข้าใจองค์ความรู้มหภาค

“วธ.ให้ทุนวิจัยเหมือนเรื่องตลก ให้เงินวิจัยเหมือนไม่เต็มใจให้ โยนเงินให้พลังควายแต่ไม่ให้พลังขวิด ขาดการใช้สมอง และการสร้างพลังอย่าง จริงจัง มีการทำวิจัยซีกเดียวไม่ลงลึกถึงการเก็บข้อมูลระดับชาติเชิงปริมาณ ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มีมาตรฐาน ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ ซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพนั้น ควรจะต้องลงลึกมีรูปธรรมเก็บสถิติ ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในส่วนการสร้างสรรค์ หรือการอนุรักษ์ จำเป็นต้อง ต่อยอดและเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งหากวัฒนธรรมไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจก็จะอยู่ไม่รอด” นักวิชาการอาวุโสกล่าว

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน วธ.ไม่ได้รับความสนใจจากผู้มีอำนาจรัฐ ถูกมองเป็นกระทรวงหลานเมียน้อย ผู้กำหนดนโยบายมองวัฒนธรรมเป็นทางเลือกให้ วธ.เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆ ของการพัฒนาชาติ จึงอยากให้เปลี่ยนเอามิติวัฒนธรรมเข้ามาบูรณาการแบบไม่แบ่งแยก และให้เห็นว่าเป็นมิติสำคัญ มีคุณค่าและมีพลังยิ่งขึ้น ผู้กำหนดนโยบายต้องกำหนดมุมมองใหม่ ให้สามารถนำวัฒนธรรมบูรณาการใหม่กับนโยบายด้านต่างๆ เป็นภาพใหญ่ในยุทธศาสตร์ชาติ ที่สำคัญคือ ต้องทำให้วัฒนธรรมจับต้องได้ วัดผลได้ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยรอคอยให้วัฒนธรรมมีพลังพัฒนาชาติอย่างที่ควรจะเป็นในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้