วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.เห็นชอบ เด้ง ปลัด ทส.นั่งผู้ตรวจพิเศษฯ

ครม.เห็นชอบ เด้ง ปลัด ทส.นั่งผู้ตรวจพิเศษฯ

  • Share:

ครม. มีมติโยก "เกษมสันต์" ปลัด ทส. นั่งผู้ตรวจราชการพิเศษฯ สำนักนายกฯ ย้ำไร้ความผิด แต่เป็นไปตามประโยชน์ของราชการ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ รับโอน นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประกอบกับเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายตามข้อ 1 วรรคสาม ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 58 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกรณีโอนย้ายข้าราชการโดยไม่มีความผิด และไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบใดๆ โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน และนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

ด้าน นายเกษมสันต์ กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่า ตนไม่รู้สึกติดใจอะไรกับการโยกย้ายครั้งนี้ คงต้องลองให้คนอื่นมาทำหน้าที่ปลัดกระทรวงบ้าง เมื่อถามว่า การโดนย้ายในครั้งนี้เป็นเพราะมีความขัดแย้งกับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ หรือไม่ นายเกษมสันต์ กล่าวว่า คงต้องไปถามรัฐมนตรีเอง แต่ส่วนตัวแล้วตนทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ส่วนเรื่องความขัดแย้งคงไม่พูดถึง

เมื่อถามว่า คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายมีผลทันทีหรือไม่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวว่า คงต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ ก่อน แต่ตามมารยาทที่เป็นบรรทัดฐานของตน นับตั้งแต่วันนี้ตนจะไม่เซ็นเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อถามว่า จะเริ่มลาพักร้อนเลยหรือไม่ นายเกษมสันต์ กล่าวว่า คงยังไม่ลาพักร้อน เนื่องจากวันนี้คงต้องเริ่มเก็บของที่มีอยู่จำนวนมากให้แล้วเสร็จก่อน
                
ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ผ่านมา นายเกษมสันต์ ถูกร้องเรียนหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการแต่งตั้งผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 18 ตำแหน่ง ซึ่งคนที่ได้ จบมาจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ทั้งสิ้น ขณะที่ข้าราชการที่จบจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบไม่ได้แม้แต่คนเดียว จนนำไปสู่การร้องเรียนถึง พล.อ.สุรศักดิ์ ว่าไม่มีความโปร่งใส

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 2. นางพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 3. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4. นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 5. นางวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง 11 ราย ดังนี้ 1. นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 2. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 3. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4. นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 5. นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 6. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 7. น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 8. นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 9. นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 10. น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 11. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้