วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บิ๊กติ๊ก ทำพิธีรับมอบตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนเกษียณอายุ

บิ๊กติ๊ก ทำพิธีรับมอบตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนเกษียณอายุ

  • Share:

พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม ทำพิธีรับมอบตำแหน่งกับ ว่าที่ปลัดกระทรวงกลาโหม คนใหม่ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้ 

วันที่ 27 ก.ย. พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม ประกอบพิธี รับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งกระทำพิธีสักการะองค์พระหลักเมือง หน้าศาลหลักเมือง ต่อด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกลาโหม และกระทำพิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหม

บิ๊กติ๊ก ทำพิธีรับมอบตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนเกษียณอายุ
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกลาโหม

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล กล่าวขอบคุณ พลเอกปรีชา ว่า ตลอดระยะเวลาการรับราชการของพลเอกปรีชาแสดงให้เห็นถึงความมีจิตวิญญาณของความเป็นทหารอาชีพพร้อมเสียสละในการทำหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งประชาชนเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยและสงบสุข ยังเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งนำพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาจนเกิดผลสำเร็จแก่ประเทศชาติและกองทัพทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับ

พิธีลำลาตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.ปรีชา ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ พลเอกชัยชาญ กล่าวว่า การรับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม จะน้อมรับทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ ไว้ด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชน และให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติตามแนวทางของพลเอกปรีชา โดยจะปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักเมตตาธรรมและคุณธรรม ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำความเจริญมาสู่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และประเทศชาติ

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ว่าที่ปลัดกลาโหม คนต่อไปกำลังทำพิธี
2 คน ทั้งที่กำลังจะหมดวาระ และคนที่กำลังมาทำหน้าที่ปลัดกระทรวงกลาโหม คนใหม่

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้