วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสาหลักประชาธิปไตย

เสาหลักประชาธิปไตย

  • Share:

การรณรงค์เพื่อโละองค์กรอิสระ ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง สมาชิกสภาปฏิรูปฝ่ายทหาร ซึ่งนัยว่าเป็นสายตรงจากผู้ใหญ่ใน คสช.พูดชัดเจนว่าจำเป็นต้องเซ็ตซีโร่ กกต.รวมทั้งองค์กรอิสระอีก 4 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เพื่อให้มีการปฏิรูป

อีกเหตุผลหนึ่ง อ้างว่าอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่เปลี่ยนไป เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ตัวอย่างเช่น กกต.ก็ยังมีอำนาจหน้าที่ควบคุม และจัดการเลือกตั้งเหมือนเดิม และผลการสำรวจความเห็นประชาชนของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล พบว่าคนส่วนใหญ่ 66.3% ให้โอกาส กกต.ทำงานต่อไป มีเพียง 33.7% ที่ให้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

องค์กรอิสระในปัจจุบัน เข้ามาตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผ่านคณะกรรมการสรรหา และความเห็นชอบของวุฒิสภา ซึ่งมาจากสรรหาครึ่งหนึ่ง และเลือกตั้งอีกครึ่งหนึ่ง จึงถือว่ายึดโยงกับประชาชน แต่ถ้าโละทิ้งทั้งหมด และแต่งตั้งตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ จะผ่านคณะกรรมการสรรหา และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส.ว. 250 คนที่ คสช.เป็นผู้แต่งตั้ง

ต้องถือว่าเป็นวิธีอันตราย ทำให้ คสช.คุมอำนาจบริหารด้วยการเป็น “นายกฯคนนอก” หรือร่วมเลือกนายกฯผ่าน ส.ว.แต่งตั้ง คุมอำนาจนิติบัญญัติบางส่วนด้วยการแต่งตั้ง ส.ว. และอาจคุมอำนาจการตรวจสอบถ่วงดุล และอำนาจตุลาการบางส่วน เพราะ ส.ว.เป็นผู้แต่งตั้งองค์กรอิสระ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่อาจทำลายระบบตรวจสอบ เสาหลักประชาธิปไตย

ซ้ำรอยกับรัฐบาลเลือกตั้งในอดีตบางคณะ ที่ถูกกล่าวหาแทรกแซงองค์กรอิสระ โดยผ่านทางวุฒิสภา ทั้งๆที่ ส.ว.ยุคนั้นมาจากเลือกตั้งทั้งหมด ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เหมือนกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หาก คสช.คุมการแต่งตั้ง ป.ป.ช.ได้ ป.ป.ช.จะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาได้หรือไม่? ถ้าคนของ คสช. (ผู้มีพระคุณ) ถูกกล่าวหาทุจริต

ตัวอย่าง ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าไป 5 คน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ สนช. ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. แม้จะยังมีกรรมการชุดเดิมอยู่อีก 4 คน แต่เป็นเสียงข้างน้อย มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความพยายามที่จะให้ ป.ป.ช.ถอนฟ้องผู้ถูกกล่าวหาบางคน ซึ่งเป็นญาติของผู้ใหญ่ใน คสช.

ปัญหานี้ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ ทั้งผลดีและผลเสีย องค์กรอิสระใหม่จะมาจากไหน ใครคือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง (ซึ่งกลายเป็นบุญคุณ) คณะผู้รณรงค์อ้างว่า “เพื่อให้เกิดการปฏิรูป” เป็นเรื่องที่ดี เป็นเหตุผลแบบเดียวกับการให้มี ส.ว.แต่งตั้ง แต่ในการปฏิรูปการเมืองต้องทำลายระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ หรือทำลายหลักสำคัญของประชาธิปไตยจะคุ้มค่าหรือไม่?

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้