วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุณสมบัตินักสืบ

โดย สหบาท

สิ่งที่ปรมาจารย์ด้านสืบสวนสอบสวนอยากถ่ายทอดสู่ตำรวจรุ่นหลัง

ภายใต้ตำรา “ประสบการณ์การเป็นตำรวจอาชีพ” ของ พล.ต.ท.โสภณ วาราชนนท์ คือ การพัฒนางานสืบสวน ในฐานะที่ตัวเองคลุกคลีด้านนี้มานาน

เริ่มตั้งแต่คัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มาทำหน้าที่นักสืบ

เพราะถือเป็นงานของผู้ที่มีความสามารถ “เฉพาะทาง” ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะได้ผลเหมือนกัน ผู้สมควรได้รับคัดเลือกระดับต้นๆ คือ ผู้ที่มีสุขภาพดี มีใจรัก เสียสละ กล้าหาญ ฉลาด ความจำดี มีไหวพริบปฏิภาณ มีความคิดริเริ่ม อุปนิสัยเข้ากับคนทุกชนชั้น

นอกจากนี้ ยังต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการข่าวพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท้องถิ่น ทั้งตัวบุคคล และสถานที่ราชการ มีสังคมกว้างขวาง

ถ้าเป็นนายตำรวจต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานสอบสวนด้วย

พล.ต.ท.โสภณ ถึงริเริ่มตั้ง โรงเรียนสืบสวนภาคปฏิบัติ เป็น “ต้นแบบ” ของ นักสืบนครบาล ขึ้นมารองรับปัญหาการขาดแคลนกำลังพลฝ่ายสืบสวนในอนาคต

เจ้าตัวแนะนำ หลักการปฏิบัติ ของเหล่านักสืบไว้หลายประเด็น อาทิ ต้องปกปิดวิธีการทำงาน วิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน คุณสมบัติเครื่องมือเครื่องใช้ในงานสืบสวน เพราะถ้าเปิดเผยและผู้กระทำผิดรู้แนวทาง ต่อไปคนร้ายจะไม่ทิ้งร่องรอย หรือทำลายพยานหลักฐานตัดช่องการทำงานของตำรวจ

อย่าเอาสื่อมวลชนไปร่วมทำงานด้วย นอกจากจะได้รับอันตรายแล้วยังรู้วิธีการทำงานของนักสืบ เมื่อไปเปิดเผยจะเป็นปัญหาต่อการทำงาน

ขั้นตอนการทำงานต้องถือเป็น “ความลับ” อาจแถลงผลงานได้เมื่อทำงานเสร็จ แต่ไม่ใช่แถลง “โอ้อวด” วิธีการทำงาน

สำคัญที่สุด คือ หัวหน้านักสืบต้องมีภาวะเป็นผู้นำ

ต้องมีความสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กำหนดทิศทางการทำงาน นั่งในหัวใจลูกน้องได้ เป็นที่ไว้ใจของผู้ร่วมงาน พร้อมให้คำปรึกษา ถึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์คอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา

ไม่ใช่เอาใครมาเป็นหัวหน้านักสืบก็ได้!!!

สหบาท

27 ก.ย. 2559 13:17 27 ก.ย. 2559 13:30 ไทยรัฐ