วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ทูตไทย'สำรวจเส้นทาง จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น รับเปิดด่านถาวร

ออท.ไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เดินทางสำรวจจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ช่องทางห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการเปิดเป็นด่านพรมแดนถาวรในอนาคต และคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าให้ไทยได้...

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.59 นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะเดินทางมายังจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสำรวจเส้นทางชายแดนที่เชื่อมต่อ กับจังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมา เพื่อรองรับการเปิดช่องทางห้วยต้นนุ่นเป็นด่านพรมแดนถาวรในอนาคต และเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น มีมูลค่าทางการค้ามากกว่า 1 พันล้านบาท


คาดว่าในปี 2559 เพิ่มมูลค่าทางการค้า เป็น 1.5 พันล้านบาท และเมื่อช่องทางห้วยต้นนุ่นเปิดเป็นด่านพรมแดนถาวร จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ช่องทางห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพรมแดนการค้าด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านน้ำมาง อำเภอแม่แจ๊ะ จังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมา มีเทือกเขาแดนลาวเป็นพรมแดนธรรมชาติ เส้นทางดังกล่าว สามารถเดินทางจากอำเภอขุนยวม ต่อไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ของสหภาพเมียนมาได้ ทางจังหวัดลอยก่อ เมืองตองอู เมืองตองยี รัฐฉาน เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองหลวงเนปิดอว์ ซึ่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะ จะเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น เพื่อเดินทางไปยัง อำเภอแม่แจ๊ะ จังหวัดบอลาแคะ และไปต่อยัง จังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมาต่อไป.

ภาพจาก ฉก.ทพ.36

ออท.ไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เดินทางสำรวจจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ช่องทางห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการเปิดเป็นด่านพรมแดนถาวรในอนาคต และคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าให้ไทยได้... 27 ก.ย. 2559 11:33 27 ก.ย. 2559 11:58 ไทยรัฐ