วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สารเคมีกับชาวนาญี่ปุ่น

โดย สะ-เล-เต

เมื่อวาน อ.ทซึโทมุ มิยาโกชิ (Mr.Tsutomu Miyakoshi) ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าว) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บอกถึงวิธีการใช้ปุ๋ยของชาวนาญี่ปุ่น...ส่วนใหญ่จะใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ผสมกันไป

ส่วนรายที่ทำเกษตรอินทรีย์ส่งตลาดพรีเมียมได้ราคาดีกว่าทั่วไป 20% ยิ่งไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืช จะยิ่งได้ราคาสูงขึ้นไปอีก แต่เกษตรกรต้องแบกภาระความเสี่ยงผลผลิตลดน้อยลง

การใช้ยาทั้งในส่วนของกำจัดวัชพืช โรค แมลง ชาวนาญี่ปุ่นใช้ตอนเริ่มปลูกไปกับรถดำนาไปพร้อมๆกับการใส่ปุ๋ยเคมี...แต่จะใช้ตามคำแนะนำของแต่ละผลิตภัณฑ์แป๊ะๆ ไม่ขาดไม่เกิน

และด้วยความมีวินัยที่ฝังรากลึกในจิตใจคนญี่ปุ่น การใช้สารเคมีจะใช้ในอัตราที่กำหนดไว้เท่านั้น

ไม่เหมือนคนไทย ลืมฉีดวันนี้ เลื่อนไปวันอื่น...ลืมครั้งนี้ ครั้งหน้าเพิ่มเป็นสองเท่า

ที่สำคัญยาสารเคมีทุกประเภท ต้องมีงานวิจัยรองรับอย่างละเอียด ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานรับรอง หากตรวจพบเป็นอันตรายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะไม่ให้ขึ้นทะเบียน ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย ไม่ว่ากรณีใด

และตัวชาวนาจะยินยอมพร้อมใจ ไม่ใช้สินค้านั้นๆ ไม่ว่าที่ผ่านมา จะใช้แล้วให้ผลดีปานใดก็ตาม
การใช้สารเคมีทางการเกษตรแต่ละชนิด กำหนดไว้ว่า เกษตรกรญี่ปุ่นต้องใช้สารเคมีตัวใดก็ตาม

ต้องมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ...พร้อมระบุชนิด ระยะเวลาการใช้ พื้นที่ใช้มีกี่ไร่ ต้องแจ้งรายละเอียดให้หมด

ให้ซื้อได้ในปริมาณที่แจ้งไว้เท่านั้น จะซื้อเพื่อไปเก็บสต๊อกไว้ที่บ้าน ไม่ได้...นี่ถือเป็นการควบคุมปริมาณสารเคมีที่ได้ผล ต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิง

และที่ชัดเจน อาหารปลอดภัยของญี่ปุ่น ไม่ได้หมายความว่า ต้องใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ใช้ยาสารเคมี เขาให้ใช้ได้ แต่ในปริมาณที่เหมาะสม ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสารตกค้าง

ญี่ปุ่นไม่มีการแบ่งข้าง เลือก เหลือง-แดง ชัดเจนเหมือนบ้านเรา... ที่สุดท้ายเลอะเละ เชื่อถือไม่ได้ทั้ง 2 ข้าง.

สะ–เล–เต

27 ก.ย. 2559 11:03 27 ก.ย. 2559 11:04 ไทยรัฐ