วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำจัดผักตบชวา

โดย ซี.12

ปัญหาเรื่องผักตบชวาที่กำลังกลายเป็นวาระแห่งชาติเพราะกำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดเสียทีนั้น

นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคนทำงานอีกคนหนึ่งซึ่งขอร่วมแสดงความคิดเห็นว่าปัญหานี้จะว่าเป็นเรื่องเล็กก็เล็กเพราะเป็นแค่ผักแค่หญ้า แต่พอจะเป็นเรื่องใหญ่ มันก็ใหญ่จนเกิดความเสียหายตามมามากมาย การสะสมของผักตบชวาจากลำน้ำห้วยหนองคลองบึงออกสู่แม่น้ำสายใหญ่ กลายเป็นปัญหาการจราจรทางน้ำติดขัด บางแห่งทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน บางจุดอุดตันกลายเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วม

ไม่นานมานี้หลายจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีผักตบมารวมตัวกันหลายหมื่นตัน เดือดร้อนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต้องออกโรงกางเต็นท์บัญชาการระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกลหนักเบา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ออกมาจัดการนานนับสัปดาห์ และถ้าคำนวณมูลค่างบประมาณที่ใช้รวมกันน่าจะหลายล้านบาท

มีรายงานทางวิชาการระบุว่า ผักตบชวาแค่ 10 ต้น สามารถแพร่พันธุ์ขยายเป็น 1 ล้านต้น ภายในเวลา 1 ปีก็น่าจะจริง เพราะเพียง 10 ปี นับแต่ผักตบต้นแรกถูกนำจากเมืองชวาเข้ามาไทยเมื่อปี 2446 การแพร่พันธุ์ที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อของผักตบชวาได้กลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ถึงกับต้องออกกฎหมาย พ.ร.บ.กำจัดผักตบชวา พ.ศ.2456 กำหนดให้การกำจัดผักตบชวาเป็นงานสาธารณประโยชน์ เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนต้องลงแรงช่วยกัน แล้วยังมีบทลงโทษผู้ไม่ให้ความร่วมมืออีกด้วย ใครขยายพันธุ์ต่อ นอกจากถูกปรับแล้วยังมีโทษจำคุกอีก ทว่ากฎหมายนี้ถูกยกเลิกในปี พ.ศ.2546 ด้วยเหตุผลไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

ต้นปีนี้เมื่อมีการหยิบยกปัญหาผักตบชวาขึ้นมาคุยในระดับชาติ กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังจังหวัด อำเภอ ให้บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำทุกแห่งทั้งประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้รายงานยอดที่จัดเก็บได้ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 จัดเก็บได้จำนวนทั้งสิ้น 3,654,173 ตัน

ที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำ “โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ปลุกจิตอาสา ร่วมกันกำจัด ผักตบชวา” ขึ้นระดมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มพลังอาสาต่างๆ เช่น อส. อส.พช. อสม. อปพร. อาสาเกษตร อาสาปศุสัตว์ ฯลฯ กำลังทหารจาก มทบ.27 ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในลำห้วยต่างๆครั้งใหญ่ถึง 8 ครั้ง สามารถจัดเก็บได้รวม 48 ตัน

แม้แต่เด็กนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตำบลบึงงาม มีกันแค่ 16 คน ก็ยังได้ช่วยกันเก็บอย่างสนุกสนาน ให้ ผอ.โรงเรียนได้นำไปทำปุ๋ยหมักอีกด้วย

เป็นการปลุกจิตสำนึกในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี และปลายปีนี้ก็จะจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจกันกำจัดผักตบชวาต่อไปอีก

การจัดการผักตบชวานั้น ถ้าได้มีการสำรวจ วางแผน การระดมคน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ เช่น คราด เชือก ไปจนถึงรถลาก รถตักแบ็กโฮ การใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง เช่น ทำปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร ทำเครื่องจักสาน ฯลฯ และทำอย่างต่อเนื่อง

จัดเป็น “สัปดาห์แห่งการรณรงค์กำจัดผักตบชวา” ต้นปี กลางปี และปลายปี เก็บคนละต้น คนละไม้คนละมือ เชื่อว่าจะสามารถตัดตอนการแพร่พันธุ์ให้น้อยลงๆ จนกระทั่งไม่เป็นปัญหาในที่สุด

ถ้าเป็นวาระแห่งชาติในการทำสงครามเอาชนะผักตบชวาก็คงจะเข้าท่า จะได้ประกาศชัยชนะเป็นท้องที่ๆไป ไม่น่าต้องถึงกับใช้ ม.44 ตามที่ท่านนายกฯเคยแซวไว้.

“ซี.12”

27 ก.ย. 2559 10:54 27 ก.ย. 2559 10:54 ไทยรัฐ