วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมช.ศึกษาชื่นชม นร. วิจัยชนะระดับโลก

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 26 ก.ย. นายธีระเกียรติ์ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา และพบปะคณะครูและนักเรียนที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยรักษ์น้ำระดับโลก The Stockholm Junior Water Prize จากประเทศสวีเดน ผลงานของ น.ส.สุรีย์พร ตรีเพชรประภา น.ส.ธิดารัตน์ เพียรจัด และ น.ส.กาญจนา คมกล้า โดยมีนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ และนายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นปีแรกของประเทศไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และได้รับเกียรติอย่างสูงจากเจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิป แห่งสวีเดน เป็นผู้ประทานรางวัล พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลงานของนักเรียนที่ไปแข่งขันโครงการต่างๆในระดับโลก

นายเจนจัด ภักดีไทย ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เปิดเผยว่า แนวคิดของงานวิจัยที่คว้ารางวัลชนะเลิศมาจากปัญหาความแห้งแล้งที่ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และนักเรียนที่คว้ารางวัลได้จากการสังเกตพบว่า ต้นสับปะรดสีที่อยู่ภายในโรงเรียนมีความสวยงามแม้ยามแห้งแล้งก็ยังไม่แห้งตายและกักน้ำไว้ได้ จึงได้เป็นแนวคิดผลงานวิจัย “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำโดยเลียนแบบสับปะรดสี” ซึ่งสังเกตจากรูปทรงของสับปะรดสีที่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผู้วิจัยได้เลือกสับปะรดสีพันธุ์ เอคมี อะคูลีโทเซพาลา ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เก็บกักน้ำได้ดี จึงได้เริ่มวิจัยทดลองจนได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว.

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 26 ก.ย. นายธีระเกียรติ์ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา และพบปะคณะครูและนักเรียนที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยรักษ์น้ำระดับโลก... 27 ก.ย. 2559 09:47 27 ก.ย. 2559 09:47 ไทยรัฐ