วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดตาลเอน อยุธยา เชิญร่วมพิธี 'สลากภัต' สืบสานประเพณีเก่า 1 ตุลาคม 59

วัดตาลเอน อยุธยา เชิญร่วมอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ ทำบุญ 'สลากภัต' 1 ตุลาคม 59 พากันเข้าวัด ทำบุญ นิยมทำในช่วงวันสารทไทย เนื่องจากวัดที่รักษาประเพณีนี้มีอยู่ไม่มากแล้ว 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา ชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมอนุรักษ์ประเพณี สลากภัต ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 หวังให้ช่วยกันสืบทอดประเพณี ก่อนจะถูกกลืนหายไปกับสังคมยุคใหม่

พระครูวิสุทธิภาวนาประสิทธิ์ วิ. เปิดเผยว่า ตนมีนโยบายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้แผ่กว้างขยายตัวออกไปให้มากขึ้น โดยการรวมศรัทธาพุทธบริษัทจากจังหวัดต่างๆ ให้เข้ามาปฏิบัติ วิปัสสนา สติปัฏฐาน4 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้เยาวชน เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม ให้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อจะนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดังเช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และโครงการศีลจาริณี, การส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ

"ชาวบ้านสมัยปู่ ย่า ตา ยาย นิยมทำบุญพาบุตรหลาน เข้าวัดซึมซับประเพณีต่างๆอย่างเช่น พิธีสลากภัต ชาวบ้านจะเตรียมอาหาร คาวหวาน ใส่ภาชนะถ้วยชามที่สวยงามตามฐานะ ไปทำบุญที่วัด ปัจจุบันมีเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ การทำบุญสลากภัต นิยมทำช่วงเข้าพรรษา เพราะจะมีพระอยู่วัดเยอะ และนิยมทำในช่วงวันสารทไทยเป็นส่วนมาก เพราะเชื่อว่า วันนี้จะเป็นวันที่บรรพบุรุษมารับส่วนบุญส่วนกุศล ส่วนใหญ่ทำกันปีละครั้ง ซึ่งสลากภัตนี้ เป็นการถวายโดยไม่เจาะจงนั่นเอง" พระครูวิสุทธิภาวนาประสิทธิ์ วิ. กล่าว


เจ้าอาวาสวัดตาลเอน กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนิยมทำกัน 2 แบบ คือ ให้พระจับสลาก มีธงเขียนเลขสลากติดไว้ที่สำรับ แบบที่ 2 โยมเป็นผู้จับสลาก โดยมีหมายเลขสลากติดที่พระ แต่ปัจจุบันประเพณีสลากภัตได้ลดน้อยถอยลง ด้วยเหตุและปัจจัยสังคมเปลี่ยนแปลง พระสงฆ์จำพรรษาแต่ละวัดเหลือน้อย หนุ่มสาวต้องไปทำงานเลี้ยงครอบครัว คนเฒ่า คนแก่ ต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลาน ทำให้ประเพณีนี้เริ่มสูญหาย

"ดังนั้นจึงอยากที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สลากภัต ที่ดีงามนี้ไว้เพื่อเป็นการปรองดอง สามัคคี ในหมู่บ้าน และปีนี้ทางวัดได้มีการจัดทำบุญสลากภัต ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสารทไทย และวันพระอีกด้วย จะมีการเทศน์มหาชาติ และวันอาทิตย์จะมีการเทศน์มหาชาติแบบแปล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจได้โดยง่าย ในปัจจุบัน วัดที่รักษาประเพณีนี้มีอยู่ไม่มากแล้ว ถ้าพวกเราเข้าใจ และเห็นความสำคัญ ร่วมกันรักษาประเพณีนี้ไว้ ก็จะสามารถทำให้ลูกหลานของเราได้มีประเพณีที่ดีงามไว้เป็นที่กล่อมเกลาจิตใจต่อไป" เจ้าอาวาส วัดตาลเอนกล่าว

ขณะที่คุณวลัยลักษณ์ บริมาสพร ผจก.อาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัทไลท์ติ้งแอนด์อีควีปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุน "ประเพณี สลากภัต" เปิดเผยว่า ประเพณีดังกล่าวถือเป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์สืบทอดไว้โดยคนรุ่นหลัง ซึ่งเห็นได้ชัดว่า คนให้ความสนใจค่อนข้างน้อยลง ตนเองจึงอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยมาร่วมทำบุญในประเพณีดังกล่าวตามความประสงค์ของเจ้าอาวาสวัดตาลเอน

"ส่วนตัวดิฉันเอง ในฐานะตัวแทนพุทธบริษัท อยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ประชาชน ห้างร้าน หรือบริษัทต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยกัน ไม่อยากให้พิธีกรรมทางศาสนาที่ของรุ่นคุณปู่คุณย่า ต้องเลือนรางจางหายไป ท่านผู้ใดที่มีความประสงค์อยากจะทำบุญอยู่และอยากให้มาทำร่วมกัน ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้" คุณวลัยลักษณ์ กล่าว 

สำหรับประวัติ การทำบุญสลากภัต และพุทธสุภาษิตที่ว่า "เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร มีนางยักษ์อยากกินบุตรของสตรีผู้หนึ่งซึ่งเจ็บช้ำน้ำใจมาหลายชาติ เขาเคยทำลายลูกนางยักษ์มาหลายชาติแล้ว จึงมาทวงคืน" พระพุทธเจ้าตรัสว่า "จริงของนางยักษ์ แต่การแก้แค้นด้วยการเบียดเบียนกันเช่นนี้หาใช่วิธีที่ถูกไม่ เพราะเป็นการผูกใจเจ็บ จองเวรจองกรรมไม่รู้จักสิ้นภพสิ้นชาติ และจะเกิดมาเป็นคู่เวรคู่กรรม จองล้างจองผลาญ กินเลือดกินเนื้อกันทุกชาติไม่จบไม่สิ้นอย่างนั้นเธอชอบหรือ"

นางยักษ์ได้ยินพระสุรเสียงอันเป็นธรรมะเตือนใจ "เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร" ก็ได้สติ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ก็ทำให้นางยักษ์เห็นภพชาติต่างๆ ที่ได้จองเวรจองกรรมกัน และได้คิดว่าสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า "เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร" หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยสัจ4 จบ นางยักษ์ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีศีล 5 บริสุทธิ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรับศีลและจะไม่มีการล่วงละเมิดตลอดชีวิต

เมื่อนางยักษ์เป็นพระโสดาบันแล้ว มาอยู่กับหญิงชาวบ้าน เนื่องจากนางยักษ์มีฤทธิ์ทำนายอนาคตได้ จึงตอบแทนหญิงชาวบ้านโดยการทำนายฟ้าฝน ปีไหนฝนแล้งก็ให้ทำนาในที่ลุ่ม ปีไหนฝนมากก็ให้ทำนาในที่ดอน อีกทั้งยังทำนายว่าที่แปลงนี้ควรปลูกอะไรจึงจะให้ผลผลิตดี ทำให้หญิงชาวบ้านคนนี้มั่งคั่ง ร่ำรวย รวดเร็ว ชาวบ้านจึงสงสัยสอบถาม เมื่อทราบเรื่องชาวบ้านก็พากันไปปรึกษาขอคำทำนายนางยักษ์  

นางยักษ์ก็ทำนายถูกต้องทุกครั้ง ชาวบ้านจึงพากันเอาสำรับอาหาร ผลหมากรากไม้มาเซ่นสรวง ฝ่ายนางยักษ์เห็นอาหารมากมายกินไม่หมด จึงได้ระลึกนึกถึงบุญคุณถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ว่าการที่เราได้หลุดพ้นจากจากการจองเวรจองกรรม เวียนว่ายในวัฏสงสารอย่างทุกข์ทรมาน จนได้บรรลุพระโสดาบันนั้นเป็นเพราะความเมตตาของพระองค์และพระสงฆ์สาวก จึงให้บรรดาชาวบ้านถือสำรับอาหารตามมามากมายเป็นขบวนไปถวายไว้เบื้องหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำรับอาหารแต่ละสำรับนั้นมาจากหลายครอบครัวจึงมีความหลากหลายและมีมากมายเสวยไม่หมด พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้นางยักษ์ทำสลากตามจำนวนของสำรับที่มีอยู่จึงเรียกว่าสลากภัต แล้วให้พระสงฆ์จับสลากสำรับนั้น ซึ่งสลากภัตนี้เป็นการถวายโดยไม่เจาะจงนั่นเอง

วัดตาลเอน อยุธยา เชิญร่วมอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ ทำบุญ 'สลากภัต' 1 ตุลาคม 59 พากันเข้าวัด ทำบุญ นิยมทำในช่วงวันสารทไทย เนื่องจากวัดที่รักษาประเพณีนี้มีอยู่ไม่มากแล้ว 27 ก.ย. 2559 06:36 27 ก.ย. 2559 08:27 ไทยรัฐ