วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐหนุนชาวนาหันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดพื้นที่ทำนาปรัง-“ซีพี”รับซื้อโลละ8บาท

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วย รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯเตรียมทำประชารัฐกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (มหาชน) จำกัด หรือซีพี ในโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกนาปีปี 59/60 แล้ว ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงฯที่ต้องการลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกนาปรังปี 59/60 จำนวน 2 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายใน 13 จังหวัด ในเขตชลประทาน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59-30 เม.ย.60 โดยซีพีจะรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการดังกล่าวจากเกษตรกร ตามราคาประกันที่กิโลกรัม (กก.) ละ 8 บาท ซึ่งเป็นข้าวโพดเบอร์ 2 ความชื้นไม่เกิน 14%

“เรากำลังมองว่า ถ้าไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังจะให้ทำอะไร ประกอบกับซีพีเสนอเรื่องการปลูกข้าวโพดมา กระทรวงฯคิดว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีความต้องการในตลาดอยู่มาก น่าจะทำรายได้ให้เกษตรกรได้ จึงคุยกับซีพีเพื่อหาแนวทางร่วมกัน อยากให้ภาคเอกชนรายอื่นๆที่ต้องการวัตถุดิบแบบนี้ จับมือกับเกษตรกร เพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาเงินของรัฐบาลมากนัก ทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาเกษตรกรอีกด้วย”

ทั้งนี้ กระทรวงฯจะคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยอบรมการเพาะปลูก และดูแลให้ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หาสินเชื่อให้กับเกษตรกร ส่วนซีพีจะจัดหาปัจจัยการผลิตในราคายุติธรรม และจัดสถานที่รวบรวมผลผลิต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร.

กระทรวงฯเตรียมทำประชารัฐกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (มหาชน) จำกัด หรือซีพี ในโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกนาปีปี 59/60 แล้ว ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงฯที่ต้อง 27 ก.ย. 2559 05:01 27 ก.ย. 2559 05:14 ไทยรัฐ