วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คปภ.คุมเข้มแบงก์บังคับขายประกัน

คปภ.คุมเข้มแบงก์บังคับขายประกัน

  • Share:

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยหลังลงพื้นที่สุ่มตรวจพฤติกรรมการขายกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์ว่า ขณะนี้พบสาขาธนาคารพาณิชย์หลายแห่งไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศของ คปภ.เกี่ยวกับการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะสาขาตามต่างจังหวัดที่ห่างไกล ยังคงมีการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินพ่วงประกันโดยไม่ชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบอย่างชัดเจน ส่วนสาขาในตัวเมือง ในกรุงเทพฯและปริมณฑลส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบแล้ว

ทั้งนี้ ในเดือน ต.ค.นี้ สำนักงาน คปภ.จะหารือกับสมาคมธนาคารไทย พร้อมกับลงนามบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) กำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2551 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.2552 อย่างเคร่งครัด

นายสุทธิพลกล่าวว่า รูปแบบพฤติกรรมที่ยังพบว่าธนาคารพาณิชย์ยังไม่ปฏิบัติตามประกาศของ คปภ. เช่น การขายบริการทางการเงินพ่วงประกันภัยโดยไม่แจ้งรายละเอียดให้รู้ อาทิ ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตเท่าไร ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเท่าไร การสมัครบัญชีเงินฝากแต่มีการหักค่าเบี้ยประกันไปด้วย เป็นต้น โดยเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ธนาคารพ่วงประกัน ยังคงเป็นปัญหาว่าบางกรณีจะเข้าลักษณะเป็นการบังคับขายพ่วงหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้ คปภ.จำเป็นต้องวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนกว่าเดิม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้