วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปรับเกณฑ์รับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

ปรับเกณฑ์รับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

  • Share:

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียน ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่อง สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ธุรกิจที่เข้าจดทะเบียนมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเกณฑ์ที่ปรับ เช่น กำหนดให้บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนต้องมีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวก ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) โดยบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาด mai จะต้องมีทุนชำระแล้ว และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท มีกำไรสุทธิปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้กำหนดให้บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 25% เช่นเดียวกับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาด SET ทั้งนี้ เพื่อให้มีหุ้นหมุนเวียนในตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้ ปรับคุณสมบัติของบริษัทที่จะจดทะเบียนด้วยเกณฑ์มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ให้ต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นต้น โดยมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.2569 ทั้งนี้ การปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบกับบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารับหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังกำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ลงทุน อย่างไรก็ดีจะมีการยกเว้นการกำหนดมูลค่าที่ตราไว้ขั้นต่ำสำหรับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีราคาพาร์ต่ำกว่า 0.50 บาท โดยการกำหนดมูลค่าที่ตราไว้ขั้นต่ำนี้มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.นี้”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้