วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปั้นเด็กสู่เพชรน้ำหนึ่ง

ปั้นเด็กสู่เพชรน้ำหนึ่ง

  • Share:

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวใน การเป็นประธานเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ “เพชรน้ำหนึ่ง” ว่า พม.จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานรองรับในการที่จะพัฒนาเด็กในความ อุปการะ อายุ 0-18 ปี กว่า 6,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านดนตรี ภาษา ศิลปะ กีฬา วิชาการ และอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ปี 2559-2560 และระยะที่ 2 ปี 2561-2563.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้