วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอท. เร่งระบายน้ำภายในสนามบินดอนเมือง ยัน ไม่กระทบผู้โดยสาร-เที่ยวบิน

ทอท. เร่งบริหารจัดการด้านการระบายน้ำภายในสนามบินดอนเมือง หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา เผย ตรวจสอบแล้ว ไม่กระทบผู้โดยสาร-เที่ยวบิน พร้อม จัด จนท. เฝ้าระวัง 24 ชม.

วันที่ 26 ก.ย.59 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง กล่าวว่า ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ได้ดำเนินการและวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทดม.ซึ่งโดยปกติ สนามบินดอนเมืองสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ถึง 80 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และหากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 80 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง จะต้องมีการสูบระบายน้ำออกโดยสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทดม.ทั้งหมด 12 สถานีที่สามารถสูบน้ำรวมประมาณ 48,840 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รวมกับสถานีสูบระบายน้ำของกองทัพอากาศจำนวน 2 สถานี ซึ่งสามารถสูบระบายน้ำเพิ่มได้อีกประมาณ 26,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง นั้น โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 21.30–22.30 น. เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากในเขตพื้นที่ดอนเมือง ซึ่งในส่วนบริเวณโดยรอบ สนามบินดอนเมือง สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ 108.9 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเกินความสามารถการรองรับปริมาณน้ำฝนของสนามบินดอนเมือง

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสูบระบายน้ำออก โดยสถานีสูบระบายน้ำทั้ง 14 สถานีข้างต้นออกจากสนามบินดอนเมือง 3 จุด ได้แก่ (1) ด้านทิศเหนือบริเวณครัวการบินไทยระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากร (2) ด้านอาคารคลังสินค้าจะระบายน้ำลงคลองข้างถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งจะลงสู่คลองวัดหลักสี่และคลองเปรมประชากร และ (3) ด้านทิศตะวันออกระบายน้ำลงสู่คลองถนน แต่เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันคลองเปรมประชากรมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งประมาณ 50 เซนติเมตร รวมถึงมีปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณถนนกำแพงเพชร 6 และถนนเชิดวุฒากาศสูงประมาณ 20–25 เซนติเมตร ซึ่ง ทดม.ได้บริหารจัดการสูบระบายน้ำให้สมดุล โดยไม่สูบระบายน้ำออกมากจนส่งผลกระทบแก่ชุมชนโดยรอบ และมิได้กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว

นายเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสาเหตุดังกล่าวทำให้มีน้ำท่วมขังบริเวณสนามบินดอนเมือง ได้แก่ (1) บริเวณหลุมจอด 83–84 มีน้ำท่วมขังช่วงเวลา 22.00–23.00 น. บริเวณพื้นผิวลานจอดอากาศยานประมาณ 10 เซนติเมตร เนื่องจากมีเศษวัสดุไหลรวมบริเวณท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย ดอนเมืองได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และจากการตรวจสอบเมื่อเวลา 02.00 น. พบว่า ไม่มีน้ำท่วมขังและไม่พบน้ำท่วมขังในพื้นที่อื่นๆ ในเขตลานจอดอากาศยาน (2) บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ใต้อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ทดม. มีน้ำท่วมขังประมาณ 2-3 เซนติเมตร เนื่องจากมีเศษวัสดุไหลรวมบริเวณท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง ทดม.ได้เนินการแก้ไขเป็นระยะๆ รวมถึงดำเนินการตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมแล้ว ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ ทดม.ไม่พบน้ำท่วมขังบริเวณทางวิ่ง (Runway) และทางขับ (Taxiway) หรือบริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และอาคาร 2

ทั้งนี้ ทอท. มิได้นิ่งนอนใจในด้านการบริหารจัดการระบายน้ำภายในท่าอากาศยาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนัก ซึ่งในเบื้องต้น ทอท. จะได้เร่งหารือกับร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆ ภายใน สนามบินดอนเมืองเพื่อขอความร่วมมือในการกำจัดขยะและเศษวัสดุอย่างระมัดระวัง ตลอดจนได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังปริมาณน้ำ และประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานเขตดอนเมืองอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของ ทดม. รวมทั้งการดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากสถานีระบายน้ำ ทดม. ทางฝั่งทิศตะวันตก ตามแนวโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผ่านท่อลอดใต้ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อระบายน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำ ความยาวรวมทั้งสิ้น 900 เมตร ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2559 นี้ และจะบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนได้มากยิ่งขึ้น และสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นเช่นกัน

ทอท. เร่งบริหารจัดการด้านการระบายน้ำภายในสนามบินดอนเมือง หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา เผย ตรวจสอบแล้ว ไม่กระทบผู้โดยสาร-เที่ยวบิน พร้อม จัด จนท. เฝ้าระวัง 24 ชม. 26 ก.ย. 2559 17:32 26 ก.ย. 2559 17:55 ไทยรัฐ