วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


"ลูกหม่อน หนอนไหม" บอกเล่าชีวิตหลังกี่ทอผ้าชาวอีสาน อยู่ดีกินดีด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ2พระองค์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดนิทรรศการ “ลูกหม่อน หนอนไหม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยเผยแพร่เบื้องหลังวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ดี กินดี จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมหลังการทำนา ตามโครงการพระราชดำริของสม เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มาโดยตลอด นิทรรศการนี้ฯ จัดขึ้นที่อาคารนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง จนถึงวันที่ 30 ต.ค.ศกนี้

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้แทนพิเศษอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ทรงงานเคียงคู่กันมาโดยตลอด เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ลูกหม่อนที่ได้นั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรับซื้อเข้าโรงงาน เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง การแสดงภาพ ชุดนี้เล่าเรื่องชีวิตคนหลังกี่ทอผ้า ชีวิตคนหลังนา เพราะคนอีสานปลูกข้าวไว้เพื่อกิน การทอผ้าเป็นรายได้เสริม นำมาใช้จ่ายในบ้าน รวมทั้งส่งลูกๆ เรียน ต่อยอดให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นิทรรศการนี้ได้ถ่ายทอดผ่านภาพถ่าย โดยชินมิษ บุนนาค ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตั้งแต่ในวัยเยาว์ ทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ราษฎรได้รับประโยชน์จากโครงการของพระองค์ท่าน จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านต้นหม่อน ที่ฝ่ายชายปลูกเพื่อนำลูกหม่อนส่งเข้าแปรรูปที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ที่ สนับสนุนงานให้แก่แม่บ้านที่ปลูกเพื่อนำใบมาเลี้ยงหนอนไหม ถักทอเป็นผืนผ้าไหมส่งเข้าศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ

ด้าน ชินมิษ บุนนาค เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า ตนเป็นคนชอบถ่ายภาพ เมื่อต้องเดิน ทางไปโรงงาน หลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จึงได้เห็นวิถีชีวิตของเกษตรกรโดยรอบ ภาพชุดนี้จึงเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานของทั้งสองพระองค์ ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น

ในงานได้มีช่างทอผ้าไหมไทย จาก จ.กาฬสินธุ์ จันทร์หอม ใจคุ้มเก่า มาร่วมชมนิทรรศการพร้อมลูกชาย ว่าที่ ร.ต.ชยาวรรธ ใจคุ้มเก่า เล่าว่า ที่ครอบครัวตนอยู่ดี กินดีทุกวันนี้ และแม่จันทร์หอมสามารถส่งเสียลูกชาย 2 คน ได้เรียนจนจบปริญญาและเข้ารับราชการทั้งคู่ ก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานทุนการศึกษา และทรง รับแม่จันทร์หอมเข้าเป็นสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพฯ ทำให้มีงานมีรายได้นำมาซื้อวัวเพื่อช่วยทำนา ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยอยู่กระต๊อบ ก็มีเงินมาปลูกบ้าน แม่จันทร์หอมมีภาระที่ต้องดูแลยายและน้องสาวที่ป่วย พระองค์ท่านก็ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งถ้าไม่มีพระองค์ท่าน พวกตนก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร.

26 ก.ย. 2559 15:12 26 ก.ย. 2559 15:15 ไทยรัฐ