วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุปทูตจีนหวังว่าเด็กไทยจะรู้จักจีนอย่างลึกซึ้งผ่านภาษา

เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาต่างชาติแก่เด็กไทย โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่สาม ที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้น กลุ่มนานมี ได้จัดประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 6 และได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้สมัครเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาล-อุดมศึกษา กว่า 300 ทีมรวมกว่า 500 คน โดยมี คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งกล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงมีความสนพระราชหฤทัยภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ทรงมีความรู้แตกฉาน ไม่เพียงแต่มีพระราชดำรัสภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วเท่านั้น หากยังทรงพระราชนิพนธ์เรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีน ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนไว้จำนวนมาก พระราชนิพนธ์ทุกเล่มของพระองค์ มีส่วนช่วยให้คนไทยมีความเข้าใจในประเทศจีนและคนจีน รวมทั้งวัฒนธรรมจีนมากขึ้น ในปี 2547 สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ประชาชนจีนได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญานาม “ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน” และในปี 2552 ชาวจีน 2 ล้านคน ลงคะแนนผ่านอินเตอร์เน็ตให้พระองค์ ทรงเป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่สองของชาวจีนด้วย

นายจาง ตง เฮ่า อุปทูตจีน ประจำประเทศไทย ที่มาร่วมในพิธีกล่าวว่า ภาษาจีนยังเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะเมื่อประเทศจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมั่นคง ก็ยิ่งทำให้ภาษาจีนมีบทบาทและสร้างคุณค่าแก่คนทั่วโลก ปราชญ์ชาวจีนได้เคยบอกไว้ว่า เราจะเรียนรู้ใครคนหนึ่ง หรือประเทศหนึ่งว่าเป็นอย่างไร ให้ดูที่ภาษา หาก เรียนรู้ภาษาจะเข้าใจในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และความเป็น ตัวตนของคนคน นั้น และประเทศนั้นได้ วันนี้ได้มา เห็นเยาวชนไทยเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างคล่อง แคล่ว รู้สึกประทับใจมาก และหวังว่าเด็กไทยจะเรียนรู้ความเป็นจีนผ่านภาษานี้อย่างลึกซึ้ง ในอนาคตมั่นใจว่า เยาวชนเหล่านี้จะได้นำภาษาจีนไปพัฒนาและต่อยอดความรู้ได้ในอนาคต

ด้าน น้องนิ้ง–ด.ญ.ณัฐกมล ชุติพันธ์เจริญ จาก ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาตอนปลาย บอกว่า รู้สึกชอบและรักภาษาจีน เพราะคิดว่า การที่เรียนรู้ได้หลายๆภาษาจะทำให้ได้เปรียบกว่าคนอื่น โดยเฉพาะภาษาจีน จะทำให้เอื้อประโยชน์ในการทำงานในอนาคต.

เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาต่างชาติแก่เด็กไทย โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่สาม ที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้น กลุ่มนานมี ได้จัดประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 26 ก.ย. 2559 14:58 26 ก.ย. 2559 15:16 ไทยรัฐ