วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งออกเดือน ส.ค. พลิกขยายตัว 6.5% บวกครั้งแรกรอบ 5 เดือน

พาณิชย์ เผย ภาวะส่งออกเดือน ส.ค. 59 ขยายตัว 6.5% กลับมาบวกอีกครั้งในรอบ 5 เดือน รับปัจจัยจากสินค้าในกลุ่ม รถยนต์ อุปกรณ์-ส่วนประกอบ มั่นใจทั้งปี ส่งออกดีกว่าที่คาด ...

วันที่ 26 ก.ย.59 มีรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศในเดือน ส.ค.59 ว่า การส่งออกมีมูลค่า 18,825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 6.5% ขณะที่ ตลาดคาดส่งออกหดตัว -1.4% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 16,697 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -1.5% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน ส.ค.59 เกินดุล 2,128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัวและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง แต่การส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมา ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ โดยการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2559 ได้กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือนที่ 6.5% และเป็นการขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ 6 เดือน

ส่วนภาพรวมการส่งออกในเดือน ส.ค.59 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ยังคงหดตัวต่อเนื่องตามการลดลงของทั้งปริมาณการส่งออกและราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เนื่องจากภาวะภัยแล้ง การชะลอตัวของอุปสงค์โลก และราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ลดลง -4.1% ได้แก่ ยางพารา น้ำตาลทราย ข้าว และอาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูปไม่รวมกุ้ง

ส่วนภาพรวมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออกยานยนต์ที่ขยายตัวในระดับสูง รวมทั้งการขยายตัวของภาคการก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะ CLMV โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 9.0%

ด้าน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกในเดือน ส.ค. ที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้งในรอบ 5 เดือน และถือว่าขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ การส่งออกของไทยปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดออสเตรเลีย จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่กลับมาขยายตัวได้สูง มีเพียงตลาดตะวันออกกลางที่ยังคงหดตัว ซึ่งการที่ส่งออกในเดือน ส.ค.นี้สามารถกลับมาขยายตัวได้นั้น ปัจจัยสำคัญมาจากการขยายตัวของสินค้าในกลุ่ม รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ที่ขยายตัวถึง 40.4% รองลงมาคือ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ที่ขยายตัวได้ 25%การที่ยอดส่งออกรถยนต์ในเดือน ส.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราสูงนั้น เป็นผลมาจากส่วนหนึ่งที่ยอดการส่งออกรถยนต์ที่ไม่ได้ทำการบันทึกไว้ในเดือน ก.ค.มูลค่า 370 ล้านดอลลาร์ นำมาบันทึกไว้ในเดือน ส.ค. จึงทำให้ดูว่าการส่งออกรถยนต์ในเดือนนี้มียอดสูงขึ้น ซึ่งหากหักยอดดังกล่าวออก การส่งออกในเดือน ส.ค.ก็ยังสามารถเป็นบวกได้ 4.4%

สำหรับการส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.59) มีมูลค่ารวม 141,007 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -1.2% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่ารวม 125,624 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -8.8% โดยการค้าเกินดุลทั้งสิ้น 15,384 ล้านเหรียญสหรัฐฯตลาดส่งออกสำคัญของไทยปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตะวันออกกลางที่ยังหดตัว โดยเฉพาะตลาดออสเตรเลีย จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ที่กลับมาขยายตัวสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการกลับมาขยายตัวอีกครั้งของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยานยนต์และชิ้นส่วน และสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ มันสำปะหลัง ผลไม้ และไก่แปรรูป กลับมาขยายตัวได้ดี และเป็นผลจากปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์การส่งออกของโลก พบว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง โดยการส่งออกของไทยอยู่ในลำดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหลายประเทศ อีกทั้งยังรักษาส่วนแบ่งตลาดได้ดีในเกือบทุกตลาดสำหรับแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 59 คาดว่า จะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ และมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. โดยมีปัจจัยสำคัญจากแนวโน้มการทรงตัวของราคาน้ำมันดิบ ทิศทางค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า และเศรษฐกิจโลกค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ รวมทั้งค่าเงินบาทแม้จะยังแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ สรอ. แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการออกมาตรการ QE และมาตรการทางการเงินของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนขณะที่ ทั้งปี 59 คาดว่า การส่งออกจะดีกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ โดยทั้งปี 59 คาดว่าการส่งออกจะหดตัวในช่วง -1.0% ถึง 0.0% โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ แนวโน้มราคาน้ำมันในช่วง ต.ค.-ธ.ค.59 สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันน่าจะเพิ่มขึ้น, ราคาสินค้าเกษตรสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันและความต้องการตลาดโลก, ตลาด CLMV ยังขยายตัวได้ดี ส่วนปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การออกมาตรการ QE และมาตรการทางการเงินอื่นๆ ของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ที่ยังฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนในการปรับอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่อาจชะลอออกไป ส่งผลให้ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าในระดับนี้ต่อไป.

พาณิชย์ เผย ภาวะส่งออกเดือน ส.ค. 59 ขยายตัว 6.5% กลับมาบวกอีกครั้งในรอบ 5 เดือน รับปัจจัยจากสินค้าในกลุ่ม รถยนต์ อุปกรณ์-ส่วนประกอบ มั่นใจทั้งปี ส่งออกดีกว่าที่คาด ... 26 ก.ย. 2559 14:54 26 ก.ย. 2559 15:46 ไทยรัฐ