วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบอาการทางกาย ของโรคสมองเสื่อม

นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจพบอาการทางกาย ของโรคสมองเสื่อมขั้นแรกแล้ว นั่นคือการไหลเวียนของเลือดในสมองติดขัด ช่วยให้ได้รู้จักโรคอันบั่นทอนชีวิตดีขึ้น

ศาสตราจารย์อลัน อีแวนต์ แห่งสถาบันประสาทวิทยาศาสตร์มอนทรีลของแคนาดา ได้ใช้อุปกรณ์การแพทย์อันทันสมัย เช่น เครื่องถ่ายภาพสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องมือตรวจวัดขบวนการทางชีวภาพของเซลล์ ตรวจวิเคราะห์ ภาพถ่ายสมองของคนไข้สมองเสื่อมระยะต่างๆไม่น้อยกว่า 7,700 ภาพ เพื่อจะดูระดับเลือดและน้ำไขสันหลัง กับระดับ สติปัญญา และได้พบว่าอาการขั้นแรกนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญาก่อนหน้าเร็วกว่าที่เคยเชื่อกัน.

นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจพบอาการทางกาย ของโรคสมองเสื่อมขั้นแรกแล้ว นั่นคือการไหลเวียนของเลือดในสมองติดขัด ช่วยให้ได้รู้จักโรคอันบั่นทอนชีวิตดีขึ้น 26 ก.ย. 2559 14:13 26 ก.ย. 2559 14:32 ไทยรัฐ