วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เครือข่ายคนรักกองทุนหมู่บ้านฯ ยื่นร้อง สอบ ผอ.สทบ.ส่อทุจริต

เครือข่ายคนรักกองทุนหมู่บ้านฯ ยื่นร้อง สอบ ผอ.สทบ.ส่อทุจริต

  • Share:

พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป

เครือข่ายคนรักกองทุนหมู่บ้านฯ ร้อง “พะจุณณ์” สอบ “ผอ.สทบ.” มีพฤติกรรมส่อทุจริต ยก 4 ข้อ ชี้ สร้างความเสียหายให้กองทุน

วันที่ 26 ก.ย. เครือข่ายคนรักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นำโดย นายสบาย ใสยรินทร์ ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป ประธานอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะมาตรการและกลไกในการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขอให้ตรวจสอบ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กรณีมีพฤติกรรมส่อทุจริตในงบประมาณของกองทุน และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จนทำให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยในจดหมายของเครือข่ายคนรักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ยื่นต่อ อนุ กมธ. ซึ่งเป็นข้อกล่าวหานายนที ดังนี้

1. ไม่สั่งหรือดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ละเว้นการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม ตามที่ พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านฯ มาตรา 5 วรรคสอง กำหนด ทำให้ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษี และให้หักภาษีตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐอย่างไม่สมควร เพราะการใช้เงินในกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว ไม่ใช่เพื่อค้าขาย หรือขายเอากำไรเหมือนกับผู้ประกอบการทั่วไป ดังนั้น การกระทำของผู้อำนวยการ สทบ. เข้าข่ายการกระทำที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

2. ปกปิด ซ่อนเร้น ข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมถึงปกปิดคดีที่ถูกฟ้องร้อง โดยไม่นำรายการประเมินผลชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งผลประเมินที่ผ่านมา พบว่า อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และกองทุนหมู่บ้านฯ ถูกจัดลำดับในกลุ่มที่ต้องปรับปรุง ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลทุนหมุนเวียน ซึ่งสร้างความเสียหายและเสียโอกาสของการพัฒนากองทุนฯ ซึ่งถือว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบ และไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด เอกสารระบุอีกว่า 3. มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะทุจริตในงบประมาณ กรณีดำเนินโครงการเพื่อการวิจัย โดย ผอ.สทบ. มอบหมายให้คนสนิททำ เรื่องจัดจ้างและตรวจรับงานวิจัย ภายใต้งบประมาณปีละล้านบาท แต่ผลงานวิจัยตามที่จัดจ้างไม่ปรากฏผลงานจริง รวมถึงไม่มีผลปฏิบัติตามงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนากองทุนฯ รวมทั้งในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของ สทบ.นั้น พบว่า มีการเบิกจ่ายเงินเพื่อผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ แต่ล่าสุดทางกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศยังไม่ได้รับป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวตามแผนการส่งมอบ อีกทั้ง ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายตรวจรับงานปกปิดข้อมูลการตรวจรับและส่งมอบ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ส่อการทุจริต

และ 4. กองทุนหมู่บ้านฯ ได้ดำเนินการโครงการสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 84 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 แต่ล่าสุด ไม่มีความคืบหน้า และไม่มีการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ถือเป็นการกระทำที่ส่อทุจริต ดังนั้น ตัวแทนเครือข่ายคนรักกองทุนหมู่บ้านฯ ขอร้องเรียนและกล่าวโทษ นายนที เพราะมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้านฯ

นายสบาย กล่าวด้วยว่า ตามข้อกล่าวหาที่ยื่นดังกล่าว ตนมีเอกสารและหลักฐานที่ชัดเจนว่าพฤติกรรมของนายนทีนั้นส่อทุจริตอย่างไรบ้าง โดยหลังจากนี้ตนจะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้