วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สองฟากฟ้า นภาเดียว

โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,000 ราย ใช้เงิน 20,000 บาท ต่อ 1 ชีวิตเด็กเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 กับงานแสดงภาพเขียนสีน้ำ ของไพรวัลย์ ชัยรัตน์ ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬา 21 ก.ย.ถึง 11 ต.ค.59

ในแผ่นพับ 2 ชุด ตรงหน้า ผมกำลังคิดว่า สองเรื่องนี้ เป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างไร

มีเด็กในชนบทป่วยเป็นโรคหัวใจ เสียชีวิตโดยไม่รู้ด้วยซ้ำเป็นโรคอะไร...ร้อยละ 80 ของเด็กที่ป่วย มีสาเหตุมาจากความพิการแต่กำเนิด ในประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ราว 8 ถึง 10 คนเป็นในจำนวนเด็ก 1 พันคน

ในปีหนึ่งๆมีเด็กเป็นโรคหัวใจพิการราว 7,000 ถึง 8,000 คน ครึ่งหนึ่งหายด้วยการรักษาทางยา อีกครึ่งจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด มิฉะนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือมีร่างกายไม่สมบูรณ์

แม้โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลจะช่วยให้เด็กได้รับการผ่าตัดมากขึ้น แต่เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐ มีศักยภาพในการผ่าตัดหัวใจเด็ก ยังมีน้อย

ห้องผ่าตัดมีจำนวนไม่พอ อีกทั้งการผ่าตัดหัวใจเด็กยุ่งยากกว่าผู้ใหญ่ ศัลยแพทย์มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับเด็ก ทำให้ผ่าตัดได้ปีละไม่เกิน 2,500 ราย

จึงมีเด็กที่รอผ่าตัดอีกปีละ 1,500 ถึง 2,000 ราย

การผ่าตัดจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กที่อาจหมดอนาคต ให้มีชีวิตใหม่ได้อย่างทันตาเห็น

ผู้สนใจบริจาคโดยตรงได้ที่มูลนิธิโรคหัวใจ โทร. 0-2716-6070-1

มาถึงงานแสดงภาพเขียนสีน้ำ มีตัวอย่างภาพเขียน จากบ้านเมืองที่ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ เดินทางผ่าน ทั้งจากต่างประเทศ และในประเทศ ลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก ซาบซึ้งในฝีมือของอาจารย์ดี

นักท่องเที่ยวทั่วๆไปผ่านเลยแล้ว ก็ถ่ายรูป หรือบันทึกไว้ในความจำ แต่ไพรวัลย์ บันทึกไว้เป็นภาพเขียนสีน้ำ เป็นมิติงดงามชวนพิศวง ภาพเขียนเหล่านี้เป็นของมีค่า มีราคาจนหลายคนต้องซื้อหามาเก็บ

ผมดูภาพที่เมืองเวนิส เปรียบเทียบกับภาพคลองโอ่งอ่าง สะพานเหล็ก แล้วพยายามจินตนาการ ถ้าไพรวัลย์ไม่เขียนภาพสีน้ำเอาไว้ เด็กรุ่นหลัง คงยังนึกภาพไม่ได้ ริมคลองโอ่งอ่าง ย่านนั้นก่อน คสช.สั่งรื้อ...เป็นอย่างไร

ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ จบปริญญาโท ทัศนศิลป์ ศิลปะสมัยใหม่ เมื่อปี 2547 อารี สุทธิพันธ์ ศิษย์ร่วมอาจารย์ เฉลิม นาคีรักษ์ เขียนถึงเขาว่า เป็นศิลปิน คู่กับการเป็นครูสอนตามอัธยาศัย

“ครูสอนตามอัธยาศัย” เป็นทางเลือกหนึ่งที่ไพรวัลย์ตั้งใจเดินหน้า...เขามีลูกศิษย์เขียนสีน้ำมากมาย ได้ทั้งการยอมรับนับถือ และรายได้

หนึ่งศิษย์ ในกลุ่มสีน้ำ บ้านราชวิถี ไขความข้องใจให้ผม...ในงานแสดงภาพเขียนสีน้ำของอาจารย์ไพรวัลย์ จะมีโต๊ะรับบริจาคผ่าตัด 20,000 ต่อ 1 ชีวิตเด็ก หรือจะใส่ตู้บริจาคตามกำลังศรัทธา ก็ได้

ส่วนงานแสดงภาพเขียนสีน้ำ ก็จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งสมทบให้ จบงานนี้น่าจะมีเงินช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจได้หลายคน

ผมดูเจตนาแล้ว งานโครงการผ่าตัดหัวใจเด็ก ต้องการพื้นที่ประชาสัมพันธ์ งานแสดงภาพสีน้ำของไพรวัลย์ ก็มีกลุ่มคนที่ศรัทธาเป็นลูกค้า คนสองกลุ่มนี้ น่าจะกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

คนคนเดียวที่มีกำลัง อาจบริจาคเงินผ่าตัดหัวใจเด็กได้หลายคน และอาจซื้อภาพเขียนสีน้ำอาจารย์ไพรวัลย์ได้หลายๆภาพ

สองเรื่องนี้ บรรจบเป็นเรื่องเดียวกัน เหมือนภาพเขียนสีน้ำ จากสองฟากฟ้า รวมกันในนภาเดียวกันได้ ผมมองได้อย่างนี้ ก็เริ่มเห็นว่า โลกสวยด้วยตาของเราจริงๆ.

กิเลน ประลองเชิง

26 ก.ย. 2559 13:34 26 ก.ย. 2559 13:34 ไทยรัฐ