วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

1ปี อุทยานราชภักดิ์ ผบ.ทบ.เปิดจุดรวมสายพระเนตร บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์

ครบ 1 ปี อุทยานราชภักดิ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดจุดรวมสายพระเนตร เดินหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นอุทยานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง ออกแบบเสร็จ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 1 ปี บอกอุทยานราชภักดิ์ เป็นของคนไทยทุกคน...

เมื่อเวลา 08.09 น. วันที่ 26 ก.ย. 59 พลเอกธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และพิธีเปิดจุดรวมสายพระเนตร บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 1 ปี อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ โดยถวายมาลัย จุดเครื่องทองน้อยและถวายบังคม ก่อนถวายราชสดุดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ ที่ทรงคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินในแต่ละรัชสมัยเพื่อให้ราษฎรได้อยู่เย็นเป็นสุข

จากนั้นได้ทำพิธีเปิดจุดรวมสายพระเนตร บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ ซึ่งอยู่ห่างจากพระบรมราชานุสาวรีย์ 250 เมตร โดยพระสงฆ์ได้สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์บรรเลงแตรสังข์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับจุดรวมสายพระเนตรนี้ แผ่นฐาน ทำจากแผ่นหินแกรนิตสีดำ ความหนา 9 เซนติเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100 ตารางเมตร โดยมีแท่นหินวางอยู่บนกึ่งกลางของแผ่นฐาน ขนาด 2.20 x 2.50 เมตร และวางแผ่นโลหะสัมฤทธิ์หล่อขึ้นเป็นรูป พยุหะจักรตรา ซึ่งเป็นภาพจำลองมาจากการจัดตั้งกองทัพในสมัยโบราณ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 108 เซนติเมตร วางทำมุมเอียง 5 องศา รับกับสายพระเนตรของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ พอดี

เสร็จแล้ว ผู้บัญชาการทหารบก ได้รับฟังความคืบหน้าในการดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์อุทยานราชภักดิ์ อุทยานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง ซึ่งคณะกรรมการบริหารอุทยานราชภักดิ์ ได้รายงานความคืบหน้าการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑ์ บริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ บนพื้นที่ประมาณ 2,200 ตารางเมตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกรมศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ศึกษาวิจัย ได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โดยคาดว่าจะใช้เวลาจากนี้อีกประมาณ 1 ปีในการดำเนินการ


นิทรรศการที่จัดแสดง เป็นการร้อยเรียงเรื่องประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย ที่มีองค์พระประมุขแต่ละสมัย และบูรพกษัตราธิราชเจ้า 7 พระองค์ ที่ทรงนำพาชาติไทยผ่านวิกฤตการณ์ และพัฒนาชาติตามแนวความคิดหลัก นิทรรศการ “มหากาพย์แห่งแผ่นดิน แบบอย่างของมหาบุรุษ ผู้ต่อสู้กู้แผ่นดิน” โดยการจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 บรมกษัตริย์ขัตติยา โซนที่ 2 มหาราชาแห่งชาติไทย และโซนที่ 3 รวมใจภักดิ์รู้รักสามัคคี

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์อุทยานราชภักดิ์ ต้องการให้ประชาชนที่เข้าชมได้เข้าใจบทบาท และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านพัฒนาการแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ โดยนิทรรศการใช้เทคนิคการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เข้าชมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง โดยจำลองสถานการณ์สำคัญที่บูรพกษัตราธิราชทั้ง 7 พระองค์ ทรงใช้ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันในการกู้แผ่นดิน และพัฒนาชาติ ตัวอย่างเช่น การจัดแสดงจำลองเหตุการณ์คณะราชทูตฝรั่งเศส นำโดย เชอวาเลียร์ เดอโชมองต์ เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นจากพระเจ้าหลุย์ที่ 14 ต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ฯลฯ นอกเหนือจากบูรพกษัตราธิราชทั้ง 7 พระองค์ ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยนำเทคโนโลยีช่วยในการเข้าถึงข้อมูล และในอนาคต พิพิธภัณฑ์อุทยานราชภักดิ์ มีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการสืบค้น และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วย

พลเอกธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ได้กล่าวเสริมในช่วงท้ายด้วยว่า ของให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันสานต่ออุทยานราชภักดิ์ ที่ทางกองทัพบกเป็นผู้ดูแลหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วอุทยานราชภักดิ์เป็นของคนไทยทุกคนที่ควรจะต้องร่วมกันภาคภูมิใจ โดยหลังจากนี้จะมีการปรับพื้นที่ที่เหลืออยู่เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานอุทยานราชภักดิ์ มีการขุดบ่อน้ำ ปรับปรุงโซนต้นไม้และภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความร่มรื่นสำหรับประชาชนได้พัก ห้องน้ำ และจัดสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว.

ครบ 1 ปี อุทยานราชภักดิ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดจุดรวมสายพระเนตร เดินหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นอุทยานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง ออกแบบเสร็จ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 1 ปี บอกอุทยานราชภักดิ์ เป็นของคนไทยทุกคน... 26 ก.ย. 2559 12:47 26 ก.ย. 2559 14:02 ไทยรัฐ